Siirry sisältöön

Päästöt ilmaan

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut Suomen valtion päästövähennystavoitteisiin. Senaatin ylläpitämien kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä on onnistuttu vähentämään merkittävästi tehostamalla energiankulutusta, kasvattamalla uusiutuvien energianlähteiden käyttöä ja parantamalla tilatehokkuutta.

Suuria päästövähennyksiä uusiutuvan energian käytöstä

Senaatti-kiinteistöt osti vuonna 2018 kiinteistöihinsä 100 prosenttisesti uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä. Lisäksi viime vuonna hankittiin ensimmäistä kertaa puupelleteillä tuotettua, uusiutuvaa kaukolämpöä, joka kattoi 60 % pääkaupunkiseudun Senaatin ylläpitämien kiinteistöjen lämmityksestä. Uusiutuviin energianlähteisiin panostaminen raportointivuonna leikkasi Senaatin vuoden kokonaispäästöistä yli 30 %. Vuonna 2019 tavoitteena on lisätä uusiutuvan kaukolämmön osuutta pääkaupunkiseudulla 100 %:iin.

Vuonna 2018 Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämän kiinteistökannan ominaishiilidioksidipäästöt laskivat 42 % edellisvuoteen verrattuna.

pellettilaitos
CASE: Kustannustehokkaita tekoja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Uusi tapa hankkia lämpöenergiaa taajamien ulkopuolella sijaitseviin kohteisiin on kustannustehokasta ja ympäristömyötäistä. Tavoitteenamme oli pienentää lämmöntuotannon hiilijalanjälkeä merkittävästi ja ulkoistaa tuotanto kustannustehokkaasti. Vuosikymmenen alussa aloitetun projektin lopputuloksena vuoden 2018 loppuun mennessä Senaatin hallinnoimille alueille on rakennettu lähes 40 pellettilaitosta. Uusiutuvan energian osuus käytetyistä lämmityspolttoaineista on näissä laitoksissa noin 99 %, ja keskimääräinen kustannussäästö polttoöljyllä tuotettuun lämpöenergiaan verrattuna on noin 30%. Lue lisää: Uusiutuvan energian kilpailuttaminen lämmöntuotantoon.

 

Vuonna 2018 Senaatti-kiinteistöjen kokonaishiilidioksidipäästöt laskivat noin 40 % vuodesta 2017. Kokonaispäästöjen lasku pääosin seurausta uusiutuvan energian käytöstä.

Suorat hiilidioksidipäästöt (Scope 1) sisältävät Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämän 27 aluelämpölaitoksen päästöt. Epäsuorat hiilidioksidipäästöt (Scope 2) sisältävät Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämiin kohteisiin ostetun energian tuotannosta aiheutuvat päästöt. Päästöt on laskettu markkinaperusteisesti. Muut epäsuorat päästöt (Scope 3) sisältävät Senaatti-kiinteistöjen pääomavuokrakohteisiin ostetun energian tuotannosta aiheutuvat päästöt, rakentamisen päästöt ja työmatkustamisen päästöt.

Lentomatkustamisen ja autoilun päästöt kasvoivat

Green Office –ympäristöjärjestelmän mukaisesti seuraamme työmatkustamisesta aiheutuneita päästöjä. Henkilöstömme työhön liittyvästä lentomatkustamisesta aiheutui matkanjärjestäjämme laskennan mukaan noin 94 tonnia hiilidioksidipäästöjä, joka on vajaa 5 % edellisvuotta enemmän.

Henkilöstömme työhön liittyvien ajokilometrien aiheuttamat hiilidioksidipäästöt olivat yhteensä noin 337 tonnia eli noin 960 kg henkilöä kohden. Kokonaispäästömäärä on 35 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Työsuhdeautojen CO₂ -päästöjen keskiarvo vuonna 2018 oli 122 g/km. Tämä alittaa työsuhdeautoille asettamamme CO₂ -päästörajan, joka on 150 g/km.

Kannustamme henkilöstöämme käyttämään Skype-pikaviestintäohjelmaa sekä videoneuvottelujärjestelmiä fyysisen matkustamisen sijaan.