Siirry sisältöön

Senaatti

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, joka toimii valtionhallinnon sisäisenä työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana. Senaatin tehtävänä on tuottaa valtionhallinnolle sen toimintaa tukevat ja tehokkaat työympäristöt kustannustehokkaasti valtion kokonaisetu huomioiden. Senaatin vastuulla on myös valtion käytöstä poistuneiden kiinteistöjen myynti ja kehittäminen.

Vastuullisuus on keskeinen osa Senaatin kaikkea toimintaa.

Valtiovarainministeriö asettaa vuosittain Senaatille taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Senaatti toimii liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti. Senaatilla ei ole julkisen hallinnon tehtäviä eikä viranomaistehtäviä. Senaatti noudattaa toiminnassaan julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).

Senaatin toiminta perustuu valtion liikelaitoksista annettuun lakiin (1062/2010) ja sen perusteella annettuihin muihin säädöksiin. Senaatti muodostaa liikelaitoskonsernin, johon kuuluu 29 tytäryhtiötä.