Siirry sisältöön

Toimitusjohtajan katsaus

Taakse jäänyt vuosi oli meille senaattilaisille hienojen onnistumisten ja ennen kaikkea yhdessä tekemisen vuosi.

Suuri yhteinen ponnistuksemme oli uuden strategian laatiminen, johon henkilöstömme osallistui poikkeuksellisen laajasti ja innokkaasti.  Uuden kehittämisen rinnalla huolehdimme asetettujen, niin suurempien kuin pienempienkin tavoitteiden toteuttamisesta. Ja niissä totisesti onnistuimmekin. Tähtäimessämme ollut valtionhallinnon työnteon tapojen uudistaminen kantaa jo hedelmää, sillä tietotyön tuottavuus on tutkitusti parantunut selvästi.

Samalla olemme saavuttaneet halutut toimitilakustannussäästöt huomattavasti etuajassa ja myyneet valtiolle tarpeettomia kiinteistöjä tavoiteltua enemmän. Valtion tiukka talouslinja tarkoittaa, että tarve toimitilojen kustannustehokkuudelle ja säästöille jatkuu myös tulevalla strategiakaudella.

Laitoimme nollatoleranssin sisäolosuhdeongelmille

Haluamme olla vastuullinen kiinteistö- ja rakennustoimialan suunnannäyttäjä ja nostimme uudessa strategiassamme keskiöön nollatoleranssin kiinteistöjen sisäolosuhdeongelmille. Toimimme sisäolosuhteisiin liittyvissä asioissa ennaltaehkäisevästi esimerkiksi ennakoivien rakennuskatsastusten avulla, ja ongelmatilanteisiin tartumme nopeasti ja voimakkaasti. Nollatoleranssi tarkoittaa meille myös isoa taloudellista panostusta.

Valtion kiinteistökanta on yleisesti katsottuna paremmassa kunnossa kuin esimerkiksi kuntien, mutta tiettyinä aikakausina rakennetuissa kiinteistöissä sisäolosuhdekysymykset ovat nousseet selvästi esille. Teknisten ratkaisujen ja taloudellisten panostusten rinnalla koemme tärkeäksi myös yleisen stigman poistamisen sisäolosuhteiden ympäriltä.  Sisäilmakeskustelu on hyvin tulehtunutta ja rakennukseen jää helposti pysyvä leima. Ongelma on hyvin suomalainen.

Haluammekin lisätä avointa yhteiskunnallista keskustelua rakennusten sisäolosuhteista ja muuttaa keskusteluilmapiirin rakentavaksi ja ratkaisuja yhdessä hakevaksi.

Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme onnistumaan

Meille on ollut tärkeää tunnistaa Senaatin yhteiskunnallisen roolin nopea muutos liiketaloudellisesta voiton tavoittelusta valtion sisäiseksi palvelukeskukseksi. Tehtävänämme on ennen kaikkea tuottaa hyötyjä asiakkaillemme, ja tämän sisäistäminen vaatii myös meillä Senaatissa ajatustyötä.

Nostimme asiakkaan entistä tarkemman kuuntelun yhdeksi strategiamme tavoitteista. Vastamme valtion työympäristöistä ja toimitiloista, siksi meidän erityisenä vastuunamme on auttaa heitä onnistumaan.

,Voimme omilla toimillamme vaikuttaa merkittävästi asiakkaidemme suorituskykyyn, kiinteistötaloudellisiin tuloksiin ja terveyskustannuksiin kehittämällä tilojen toiminnallisuutta ja turvallisuutta. Ja siinä onnistumme vain, kun kuuntelemme tarkasti asiakkaitamme.

Toimintamme ja palvelumme ovat laajentuneet viime vuosina asiakkaiden tarpeiden myötä. Tilojen toimivuuden lisäksi huolehdimme työympäristöjen kokonaisturvallisuudesta ja uusien turvallisuuteen liittyvien palveluidemme kysyntä onkin kasvanut voimakkaasti. Lisäksi viime vuonna perustettiin Senaatin Asema-alueet Oy, johon keskitetään juna-asemien läheisyydessä sijaitsevat valtion maaomistukset. Uuden tytäryhtiömme tärkeimpänä tehtävänä on edistää yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa kestävää kaupunkikehitystä ja sujuvien matkaketjujen syntymistä.

Investoinnit vaikuttavat muuallekin kuin seiniin

Kiinteistöihin ja toimitiloihin tehtävät investoinnit nähdään valitettavan usein pelkkänä kulueränä, joiden takaisinmaksusta ei ole taetta. Haluamme nostaa entistä paremmin esille investointien vaikuttavuuden arvioinnin, jolloin investoinnit nähtäisiin mahdollisuutena vaikuttaa merkittävästi asiakkaan toimintaan, eikä pelkästään taloteknisinä toimenpiteinä.

Pystymme jo nyt laskemaan investointien vaikuttavuutta, ja positiiviset vaikutukset näkyvät esimerkiksi työnteon uusina tapoina, uudenlaisten toimintojen ja konseptien käyttöönottoina sekä tilakustannusten laskuna ja myyntituloina. Olemme toteuttaneet yhdessä asiakkaidemme kanssa merkittäviä tilojen toiminnallisuuden parannuksia muun muassa vankiloissa ja puolustusvoimissa, joissa investoinnit maksavat itsensä yhteiskunnalle takaisin säästöjen kautta hyvin nopeasti.

Investoinnit ovat myös tärkeä keino torjua ilmastonmuutosta. Tunnistamalla ja kehittämällä tehottomassa käytössä olevia valtion tiloja, jotka eivät tue nykyistä tehtävää, voimme saada merkittäviä säästöjä ja muutoksia aikaan, niin tilojen energiankulutuksissa kuin niiden tehokkaassa käytössä.

Kiitos asiakkaillemme hyvästä yhteistyöstä ja ennakkoluulottomasta uuden kokeilusta. Kiitos jokaiselle työntekijällemme – ilman senaattilaisten innostusta, halua kehittyä sekä osallistumisen paloa emme olisi onnistuneet.

Jari Sarjo