Siirry sisältöön

Turvallisuuspalvelut

Turvallisuuteen liittyvät näkökohdat otetaan entistä kattavammin huomioon valtion toimitiloissa ja työympäristöratkaisuissa. Turvallisuuspalvelujen kysyntä on kasvanut asiakkaidemme keskuudessa, ja Senaatti on lähtenyt vastaamaan tähän kysyntään.  Senaatin tavoitteena on turvallisuuspalveluiden tuottaminen palveluna (Security as a Service), jolloin on mahdollista johtaa työympäristön turvallisuutta nykyistä huomattavasti tehokkaammin, laadukkaammin ja kattavammin.

Turvallisuuden kehittämishankkeita toteutettiin useita vuoden 2018 aikana. Vuoden 2018 keskeiset turvallisuuden ja turvallisuuspalvelukyvyn kehittämiseen valitut tavoitteet saavutettiin ja nämä tukivat Senaatin strategian toteutumista.

Turvallisuuspalveluiden kehittämisen ja tuottamisen pitkän tähtäimen tavoitteet ovat kustannustehokkuus, toimitilaturvallisuuden edelleen kehittyminen ja valtion kokonaisedun toteutuminen.

Kustannustehokkuus saavutettiin palvelujen keskittämisellä, huolto- ja vikakorjausmenettelyn yhdenmukaistamisella, henkilöresurssien uudelleen kohdentamisella ja hankintojen skaalaetujen hyödyntämisellä. Turvallisuuspalvelujen kautta saavutettiin suoraan kolmessa projektissa mittavat kustannussäästöt.

Toimitilaturvallisuuden edelleen kehittyminen saavutettiin hallitulla turvallisuuspalvelukokonaisuuden keskittämisellä, standardoitujen turvallisten ratkaisujen ja palvelujen käytöstä, yhtenäistämällä toiminta- ja sopimusmallit kaikissa turvallisuuspalveluissa ja dokumentoimalla palveluroolit, -vastuut ja -tehtävät.

Valtion kokonaisedun toteutuminen saavutettiin tarjoamalla asiakkaille muutamassa tapauksessa tilat käyttövalmiina myös turvallisuuden osalta, yhtenäistämällä toteutusprosessi (tarvemäärittely, suunnittelu, hankinta, toteutus ja ylläpito) sekä vahvistamalla Senaatin asiantuntijaosaamista valtiohallinnon turvallisuuspalveluiden toimittajana.

Turvallisuuspalveluiden toteuttamisessa edettiin pilottiasiakaskohtaisesti. Toiminnan organisoinnissa luotiin Senaattiin turvallisuusyksikkö ja valtakunnallinen turvapalveluiden verkosto.

Henkilöiden hyväksyttämiseen liittyvän tiedonhallinnan helpottamiseksi kehitettiin tietojärjestelmä Senaatin Luparekisteri, jossa hallinnoidaan keskitetysti Senaatin palveluntuottajien henkilöiden hyväksyttämisiin liittyviä tietoja ja dokumentteja.

Case: ”Takit ja laukut läpivalaisuun, kiitos”

Kaikille Turun poliisitalossa asioiville on tehty turvatarkastukset marraskuusta 2018 lähtien. Tämä on osoittautunut tarpeelliseksi: metallinpaljastimen läpi kulkee keskimäärin 45 ihmistä tunnissa, ja kuukausittain takavarikkoon päätyy noin 300 esinettä. Senaatin tuottamiin kokonaispalveluihin kuuluva ratkaisu on pitänyt sisällään laitteiston hankinnan, palvelun, kilpailutuksen, perehdytyksen, haltuunoton sekä toiminnan aikaisen palvelun ohjaamisen. Senaatin kiinteistöpäällikön Petri Nurmion mukaan Turun poliisitalolta saatujen kokemusten perusteella voidaan jatkossa arvioida mahdollisuuksia tuottaa vastaavia palveluita myös muihin poliisien tiloihin.

Lue koko artikkeli