Siirry sisältöön

Investoinnit

Senaatti-kiinteistöt peruskorjaa ja uudistaa valtion toimitiloja asiakastarpeiden mukaisesti. Investoinnit ovat viime vuosina painottuneet kiinteistöjen peruskorjauksiin ja työympäristöjen kehittämiseen.

Vuoden 2018 investoinnit olivat kokonaisuudessaan 240,3 milj. euroa. Summa jakautui perusparannuksiin ja -korjauksiin 153,5 milj. euroa, uudisinvestointeihin 34,1 milj. euroa, rahastosuorituksiin kiinteistöosakeyhtiöille 5,0 milj. euroa sekä käyttöomaisuuden ostoihin 34,6 milj. euroa.

Lisäksi investointeihin sisältyy 13,0 milj. euroa Maakuntien tilakeskus Oy:n ja 0,1 milj. euroa Senaatin Asema-alueet Oy:n pääomitusta.

Case: Joensuun oikeus- ja poliisitalo

Terveys, turvallisuus ja tekniikka ovat Joensuun uuden oikeus- ja poliisitalon tärkeimmät peruskivet. Henkilökunta oli väistötiloissa peräti kahdeksan vuotta, ja uusi rakennus on merkittävä hanke koko maakunnan kannalta.

Lue koko artikkeli

Suurimmat viime vuonna valmistuneet hankkeet

Vuoden 2018 aikana valmistui 30 yli miljoonan euron suuruista hanketta, joista suurimmat olivat Hämeen poliisilaitoksen uudet tilat, Lahti (28 milj. euroa), Aleksanterinkatu 4-10, TEM 2 vaihe, Helsinki (21 milj. euroa), Helsingin vankila, selliosastojen perusparannus, Helsinki (20 milj. euroa), Poliisin tilojen peruskorjaus, Lappeenranta (15 milj.euroa) sekä Kasarmi 32 peruskorjaus, Säkylä (9 milj. euroa).

Investoinnit jakautuivat eri toimialojen kesken seuraavasti:

  • Toimistot 91,6 milj. euroa
  • Puolustus ja turvallisuus  79,2 milj. euroa
  • Ministeriöt ja erityiskiinteistöt  69,4 milj. euroa

Valtion linjausten mukaisesti uudisrakentamisen sijaan pyritään aina ensisijaisesti hyödyntämään olemassa olevaa rakennuskantaa. Mikäli valtiolla ei ole tarjota sopivaa tilaa, hyödynnetään myös yksityisten markkinoiden vapaita toimitiloja.

Investointirahojen käytön seuraamiseksi ja tulevien vuosien rahoitustarpeen arvioimiseksi Senaatti-kiinteistöt on laatinut strategisen investointisuunnitelman hankkeittain neljäksi vuodeksi eteenpäin. Investointien keskeisenä painopisteenä on työympäristön parantaminen ja tilatehokkuuden kehittäminen.

Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamisprosessin tavoitteena on muun muassa toimintatapojen yhtenäistäminen, projektien tehokas hallinta kustannustehokkaasti, hyvien toimintatapojen jalkauttaminen ja valtion toimitilastrategian toteuttamisen tukeminen.

 

 

Digitaalisuus vahvasti mukana myös investointihankkeissa

Vuotta 2018 leimasivat investointien toteuttamiseen liittyvät digitaaliset harppaukset.

Vuodena aikana hankittiin toiminnanohjaussovellus, joka toimii sekä rakennuttajapäälliköiden hankejohtamisen että Senaatin investointikehyksen seurannan keskeisenä apuvälineenä. Sovellus otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana.

Rakennustiedon kehittämä ympäristöohjaussovellus on otettu käyttöön Senaatin investointihankkeissa. Lue lisää osiosta kestävä rakentaminen.

Senaatti kilpailutti kertomusvuonna havainnollistamispalveluiden kumppanit.  Kumppanit tuottavat virtuaalimalleja ja niistä tehtyjä kuvia, videoita ja interaktiivista web-materiaalia.  Havainnollistamisella  autamme asiakkataimme muun muassa päätöksenteossa, kun voimme konkretisoida asiakkaalle tilaratkaisut ja miten jokin ratkaisu vaikuttaa kokonaisuuteen.

Digitaalisen kehityksen lisäksi panostukset rakennuttamisen johtamistehtävien kotiuttamiseen, Senaatti-kiinteistöjen kärkihankeallianssin edelleen kehittämiseen sekä asiakkaille hankkeen loppuvaiheessa tarjottavaan muuton tuki -palveluun jatkuivat.