Siirry sisältöön

Työllistämisjalanjälki

Senaatti-kiinteistöt työllistää merkittävän määrän kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita.

Senaatin työllistävyysvaikutukset ilman omaa henkilöstöä (337 htv) vuonna 2018 olivat lähes 3 200 (3 300) henkilötyövuotta (htv).

Työllistävyysvaikutus laski vuoteen 2017 verrattuna Valtion talouden tutkimuskeskuksen (VATT) laatimien laskentamallien mukaan.

Senaatin työllistävyysvaikutuslaskenta perustuu VATTin tekemään laskentamalliin, jossa on tarkasteltu VATTin panos-tuotos-aineistoja Senaatin päätoimialoilta, joita ovat muun muassa rakentaminen ja kiinteistön- ja maisemanhoito. Mallin avulla voidaan laskea työllistävyysvaikutukset toteutuneiden kustannusten perusteella.

Senaatti-kiinteistöjen rakennusalaa työllistävät investoinnit perusparannukset ja uudisrakentaminen laskivat vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna ja olivat 1 400 (1 700) henkilötyövuotta.

Senaatti panosti kunnossapitokorjauksiin 22 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

Yleinen taloudellinen tilanne on ohjannut valtion virastojen ja laitosten toimintaa siten, että pääsääntöisesti vain välttämättömät ja tilatehokkuutta lisäävät investoinnit edenneet päätöksenteossa