Siirry sisältöön

Vastuullisuus Senaatissa

Yhteiskuntavastuun tavoitteet 2018

Kaikki vastuullisuuden osa-alueet kattavan ympäristöjärjestelmän mukaisesti laadimme yhteiskuntavastuuohjelmat jokaiselle strategiakaudelle.  Ohjelmille asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet ja vuosittaiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Vuonna 2018 määriteltiin uudet yhteiskuntavastuuohjelmat ja niiden tavoitteet Senaatin strategiatyön yhteydessä.

Ohjelma Pitkän aikavälin tavoite Katso miten onnistuimme vuonna 2018
1. Energiankulutuksen vähentäminen Energiatehokkuus paranee vuosittain Senaatin ylläpitämässä kiinteistökannassa. Energia ja vesi
2. Pilaantuneiden maa-alueiden hallinnan kehittäminen Pilaantuneiden maa-alueiden hallinta osana normaaleja prosesseja. Pilaantuneet maa-alueet
3. Sisäolosuhteiden hallinta Saada sisäolosuhteet varmistettua ennakoivilla hoito- ja ylläpitotoimilla. Sisäilma
4. Verkostojohtamisen kehittäminen Verkostojohtaminen hyvällä mallilla Senaatissa Toimitusketjun hallinta
5. Tilatehokkuuden parantaminen Valtion toimitilat ovat toimitilastrategian mukaiset. Työympäristöjen kehittäminen
6. Turvallisuustietoisuuden ja -osaamisen kehittäminen Tilat ja palvelut tukevat asiakkaan turvallista toimintaa. Turvallisuus ja tietoturvallisuus

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet SDG

Senaatti-kiinteistöt tarkastelee toimintaansa ja tavoitteitansa vuoden 2019 aikana YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin peilaten.