Siirry sisältöön

Toimialan kehittämiseen osallistuminen

Älykäs työympäristö keskiössä

Senaatin tutkimus- ja kehitystoiminta suuntautui vuonna 2018 älykkään työympäristön kehittämiseen, digitalisaatioon liittyviin palveluihin ja työkaluihin sekä sisäolosuhteiden ennakoivaan laadunhallintaan. Esimerkkinä tietomallien käytön lisääminen ylläpidossa  olosuhdemallin avulla. Robotiikan ja tekoälyn käyttöä harjoiteltiin kokeiluhankkeissa, joissa tavoitteena oli tiedon laadun parantaminen ja rutiinitehtävien automatisointi.

Katso esittelyvideo älykiinteistöstä

Älykästä käyttöliittymää kehittämässä olleet Senaatin ylläpidon digitalisaation erityisasiantuntija Esa Halmetoja, Granlundin teknologiajohtaja Tero Järvinen ja ISS:n asiakkuuspäällikkö Otto Juhala kiteyttävät käyttöliittymän tavoitteen. ”Työntekijä ei edes huomaa, että tällainen systeemi on käytössä.”

Senaatti-kiinteistöjen kehitystoimintaa ohjaa ja koordinoi strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta -yksikkö. Sen tehtävänä on koordinoida erityisesti tulevaisuuden toimintaa luotaavia projekteja ja ottaa kantaa yksiköiden ja toimintojen kehittämisehdotuksiin ja henkilöstöltä tuleviin aloitteisiin.

Kehittämistoiminta perustuu Senaatti-kiinteistöjen strategiaan ja arvoihin. Senaatti käytti toiminnan kehittämiseen ilman oman henkilöstön kuluja 0,9 milj. euroa (1,0), mikä on 0,1 % (0,2) liikevaihdosta. Pääosa kehitystoiminnasta tehdään sisäisissä projekteissa, joihin useimmiten liittyy tietotyökalujen ja toimintatapojen kehittämistä.

Yhteistyötä  ja aktiivista verkostoitumista

Senaatin liiketoiminnan kannalta tärkeät kehittämisen aihealueet ovat useasti myös koko kiinteistö- ja rakennusalalle keskeisiä, kuten asiakaskokemuksen parantaminen, älykäs työympäristö sekä sisäolosuhteiden parantaminen.

Senaatti toimii kehitystyössään avoimessa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ja jakaa myös itse toimialan käyttöön oman kehitystyönsä tuloksia.

Senaatti on vuonna 2018 osallistunut aktiivisesti toimialansa ohjelmiin, hankkeisiin ja verkostoihin sekä lukuisiin kehitys- ja verkottumistilaisuuksiin. Esimerkkeinä hallituksen kärkihanke KIRA-DIGI, Yritysvastuuverkosto FIBS, Finnish Green Building Council (FiGBC) ja KTI Oy:n toimialan benchmarking-selvitykset.

Olemme toimineet aktiivisesti myös kansainvälisissä valtiollisten omistajaorganisaatioiden vertaisverkostoissa.

Senaattilaiset ovat toimineet useammassa toimialan johto- ja seurantaryhmässä, joista esimerkkeinä ovat Rakennustietosäätiön hallitus, Raklin ja muiden toimialajärjestöjen toimikunnat ja työryhmät, KIRA-DIGI ohjelman ohjausryhmä sekä kansainvälisen Pure-net vertaisverkoston johtoryhmän jäsenyys.