Siirry sisältöön

Organisaatio

Senaatti-kiinteistöt muodostaa liikelaitoskonsernin, johon liikelaitoksen lisäksi kuuluu 29 tytäryhtiötä. Henkilöstöä oli vuoden 2018 lopussa 353 (348). Toimipisteitä on 11 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä.

Senaatti-kiinteistöillä on matriisiorganisaatio, jossa ensisijaisessa liiketoiminta- ja tulosvastuussa ovat kolme toimialaa, joihin on koottu toiminnaltaan ja palvelutarpeiltaan samankaltaisia asiakkaita. Toimialat vastaavat asiakkuuksista strategisella tasolla.

Asiakkuuksista ja toimittajaverkostosta operatiivisella tasolla vastaa operatiivinen yksikkö, jonka alaisuudessa toimii Senaatti-kiinteistöjen alueorganisaatio.

Senaatin toimialoihin ja alueorganisaatioon voi tutustuta tarkemmin kotisivuillamme:

Tutustu toimialoihimme

Tutustu alueorganisaatioomme

Lisäksi Senaatti-kiinteistöjen toimintaa tukevat kuusi palveluyksikköä, jotka ovat:

  • strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta
  • talous ja lakiasiat
  • kiinteistökehitys ja -myynti
  • henkilöstöresurssit ja kehittäminen
  • markkinointi ja viestintä
  • sisäinen tarkastus.

Organisaatiokaavio: