Siirry sisältöön

Vuosi 2018

Toimitilasäästöjen toteuttaminen on edennyt tavoitetta nopeammin. Kahdeksalle vuodelle asetettu 100 milj. euron tavoite on lähes saavutettu neljässä vuodessa.

Myimme valtiolle tarpeettomia kiinteistöjä 118 milj. eurolla. Päättyvän neljän vuoden strategiakauden kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden myynnit olivat yhteensä yli 800 milj. euroa.

Kokonaistulos 63,8 milj. euroa alitti sisäisen budjettitavoitteen 21,1 milj. eurolla. Vuokrauksen tulos 42,3 milj. euroa alitti budjetin 18,8 milj. eurolla. Vuokrauksen tulostavoitteista jäätiin, koska valtion vuokrajärjestelmässä kustannusvastuita siirrettiin muun muassa puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitokselta Senaatille.

Merkittävät kiinteistökulusäästöt valtiolle. KTI Kiinteistötieto Oy:n toteuttaman benchmark-tutkimuksen mukaan Senaatti pystyy hankkimaan kiinteistöjen ylläpitopalvelut noin 20 % edullisemmin kuin markkinatoimijat.

Senaatin hiilidioksidipäästöt laskivat 40 %, mikä oli pääosin seurausta uusiutuvan energian käytöstä.

Kiinteistöihin ostettiin 100 %:sti uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä.

Uusiutuva kaukolämpö kattoi 60 % pääkaupunkiseudun Senaatin ylläpitämien kiinteistöjen lämmityksestä. Vuonna 2019 tavoitteena on lisätä osuus pääkaupunkiseudulla 100 %:iin.

Vuoden 2018 loppuun mennessä Senaatin hallinnoimille alueille on rakennettu lähes 40 pellettilaitosta. Uusiutuvan energian osuus käytetyistä lämmityspolttoaineista on näissä laitoksissa noin 99 % ja keskimääräinen kustannussäästö polttoöljyllä tuotettuun lämpöenergiaan verrattuna on noin 30%.

Panostimme sisäolosuhdeongelmien selättämiseen ja ennakoivaan toimintaan merkittävästi.  Sisäilmakorjauksiin käytettiin yhteensä 38,7 milj. euroa.  Kasvatamme sisäolosuhteiden parantamiseksi investointien ja kunnossapidon määrää 250 milj. eurolla strategiakauden aikana.

Olemme jälleen yksi Suomen innostavimmista työpaikoista. Corporate Spiritin myöntämä kunniamaininta perustuu henkilöstötutkimuksen tuloksiin.