Siirry sisältöön

Yhteiskunnalliset rahavirrat

Senaatti-kiinteistöjen toiminta vaikuttaa monin tavoin sen eri sidosryhmien taloudelliseen hyvinvointiin. Alla olevassa kaaviossa on kuvattu Senaatin ja keskeisten toimijoiden väliset rahavirrat.

asiakkaat

Asiakkaat
 • Vuokraustoiminnan liikevaihto 638 milj. € (603)
 • Palveluiden liikevaihto osana vuokraa 17 milj. € (18)
 • Kiinteistöjen myynnit 118 milj. € (170)
julkinen sektori

Julkinen sektori
 • Saadut avustukset 0,1 milj. € (0,0)
Omistaja ja ulkopuoliset rahoittajat

Omistaja ja ulkopuoliset rahoittajat
 • Lainanotto 364 milj. € (612)
Muut tuotot

Muut tuotot
 • Osinkotuotot Yliopisto-kiinteistöyhtiöltä 5,3 milj. € (4,9)
 • Muut rahoitustuotot 5,6 milj. € (4,7)

Senaatti-kiinteistöt

Henkilöstö

Henkilöstö
 • Maksetut palkat ja eläkkeet 27 milj. € (25)
Materiaalien ja palvekujen toimittajat

Materiaalien ja palvekujen toimittajat
 • Ostot yhteensä 519 milj. € (488)
 • josta investointeja 240 milj. € (238)
Omistaja ja ulkopuoliset rahoittajat

Omistaja ja ulkopuoliset rahoittajat
 • Lyhennykset 372 milj. € (781)
 • Korkokulut 15 milj. € (28)
 • Tuloutus valtiolle 135 milj. € (125)
Julkinen sektori

Julkinen sektori
 • Tulo- ja kiint. verot 28 milj. € (29)
 • Katso verot tarkemmin Veronjalanjälki

Organisaatioon jätetty jakamaton lisäarvo on 201,5 milj. euroa. Summa ei sisällä investointeja, lainanottoja eikä lyhennyksiä. Lisäksi kiinteistöjen ja sijoitusten myynneistä on huomioitu vain nettomyyntivoitot 35,7 milj. euroa.