Siirry sisältöön

Kiinteistökehittäminen ja -myynti

Pasilan High-rise havainnekuva yöllä

Senaatti-kiinteistöjen vastuulla on myös valtiolle tarpeettomien kiinteistöjen myynti ja kehittäminen uuteen käyttöön. Vuoden 2018 myyntitavoite 100 miljoonaa euroa saavutettiin suunnitellusti ja ylitettiin vuoden lopussa onnistuneilla kaupoilla, joiden myötä kiinteistöjen myynnit ylsivät 118 miljoonaan euroon.

Vuoden aikana tehtiin kaikkiaan 118 kiinteistökauppaa ja suuria kiinteistökehityshankkeita oli käynnissä kymmeniä. Kiinteistömyyntejä tehtiin tasaisesti eri puolella Suomea ja arvokohdemyyntejä tehtiin pääkaupunki­seudulla useita, suurimpina Helsingin Keski-Pasilan ratapihakortteleiden sekä Meilahden alueen kaupat.

Senaatin Asema-alueet Oy aloitti vuoden 2019 alussa

Huhtikuussa 2018 valtioneuvoston kehysriihessä tehtiin Senaatti-kiinteistöjä koskeva kirjaus, jossa valtion ja valtionyhtiöiden kiinteistöomistukset selvitetään ja asuntorakentamiseen tai yritystoimintaan soveltuva ei-strateginen maaomaisuus keskitetään Senaatti-kiinteistöille. Tätä tarkoitusta varten perustetaan Senaatti-kiinteistöille erillinen tytäryhtiö, joka kehittää kiinteistöjä ja myy ne markkinoille.

Senaatti-kiinteistöt ryhtyi valmisteluihin ja perusti Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiön Senaatin Asema-alueet Oy:n.

Yhtiön perustamisen taustalla on valtion kiinteistöomaisuuden hajaantuminen junaliikenteen asema-alueilla useille toimijoille. Tähän saakka omistus on hajautunut yleensä Senaatille, VR:lle ja Liikennevirastolle (nyk. Väylävirasto). Omistuksen ja vastuun keskittämisellä saadaan alueiden kehittämiseen selkeyttä ja ketteryyttä.

Vuoden 2019 alusta toimintansa aloittanut yhtiö ryhtyy yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa suunnittelemaan, millä keinoin kukin yhtiön vastuulla oleva asema-alue parhaiten palvelee oman ympäristönsä kestävää kaupunkikehitystä.

Junaliikenteen asema-alueiden tulee olla tiivistyvien kaupunkien ja joukkoliikenteen hyvin toimivia solmukohtia. Asema-alueet eivät ole vain läpikulkutiloja, vaan edustavat hyviä asumisen, elämisen ja liiketoiminnan ympäristöjä.

Pasilan asemaa ylhäältä

 

Kiinteistöjen myynti oli vahvaa koko vuoden

Senaatti-kiinteistöt tekee vuosittain noin 80–120 kiinteistökauppaa. Myyntituloista suurin osa tulee lukumääräisesti pienistä arvokohteiden kaupoista.

Kaikki myynnit yhteensä 118
Toteutuneet suurimmat kaupat myyntihinnoin 2018
Kohde Myyntihinta (milj. euroa)
Helsinki, Keski-Pasila, Ratapihakorttelit kortteli 16
Helsinki, Meilahti, Haartmaninkatu 1 15
Vantaa, Hakkila, maa-alueet 10
Helsinki, Sörnäinen, Kaikukatu 5 8
Helsinki, Roihupelto, Laippatie 4 7

Vuoden 2018 myyntivoitot olivat 53,3 miljoonaa euroa ja myyntitappiot 20 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 kiinteistömyynnin tavoite on 100 miljoonaa euroa ja todennäköistä on, että kiinteistömyynti jatkuu hyvällä tasolla myös vuonna 2019.

Aktiivista myyntityötä ja kehittämistä

Senaatti-kiinteistöt järjesti vuonna 2018 neljättä kertaa kiinteistökaupan sidosryhmille suunnatun Senaatin Tori -tapahtuman. Teemoina olivat viranomaispolku kiinteistökehittämisessä ja yhteistyön merkitys.

Senaatin Tori 2018 -tapahtumassa kiinteistöalan ammattilaiset ja vaikuttajat pohtivat yhdessä, mistä kukin prosessiin osallistuva viranomainen lausuu asiantuntijana, mistä kukin taho päättää, miten saavutamme parhaat tulokset ja mikä merkitys on toimivalla yhteistyöllä.

Tutustu Senaatin Tori 2018 -tapahtumaan

Virkamiesvaihto lisäsi tietoa ja ymmärrystä

Senaatin kiinteistökehitys ja -myyntiyksikkö aloitti vuoden 2018 aikana Senaatin historian ensimmäisen virkamiesvaihto-ohjelman. Virkamiesvaihto-ohjelman kautta yksikkö kutsuu toimintaansa liittyviä viranomaisia perehtymään Senaatti-kiinteistöjen sekä yksikkönsä toimintaan. Vastaavasti ohjelmaan osallistuvat perehdyttävät senaattilaisia edustamansa viranomaisen tehtäviin ja vastuisiin. Ohjelman tavoitteena on parantaa organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä sekä kasvattaa ymmärrystä eri viranomaisten toimintaympäristöistä.

Ensimmäinen vaihto-ohjelman osallistuja oli Henrik Wager Uudenmaan ELY-keskuksesta. Henrikin kokemuksia vaihdosta pääset lukemaan kolmiosaisesta juttusarjasta verkkosivuiltamme:

Virkamiesvaihto virkistää ja lisää tietoa ja ymmärrystä

Ylitarkastaja tutuksi – virkamiesvaihdosta jeesiä ja tehoa työhön

Virkamiesvaihdosta syntyi selkeä polku kiinteistökehityksen yhteistyöhön – ”Nappiin meni!”

Historiallisia arvokohteita ja suuria kiinteistökehityshankkeita

Lappeenrannan Rakuunamäeltä myytiin vuoden 2018 aikana useampi historiallisesti arvokas kasarmirakennus. Myynti jatkuu aktiivisesti myös vuoden 2019 aikana.

Vuonna 2018 onnistuimme löytämään useammalle historiallisesti merkittävälle kohteelle uuden elämän omistajan vaihdoksen kautta. Vuoden aikana myymiemme kohteiden joukkoon kuului muun muassa Helsingissä sijaitsevat Mariankatu 23 ja Haartmaninkatu 1. Lisäksi teimme uusia kauppoja Keski-Pasilan ratapihakortteleista, jotka kuuluvat osaksi suurta kehitysaluetta Pasilassa.

Senaatti-kiinteistöt kehittää sekä rakennettuja kiinteistöjä että rakentamattomia maa-alueita yhteistyössä kuntien ja kaupunkien ja alueiden muiden maanomistajien sekä usein myös tulevan omistajan kanssa uuteen käyttötarkoitukseen.

Keski-Pasilan Torni-alueen Helsinki High-rise kilpailussa valittiin voittajaehdokkaaksi YIT:n ehdotus Trigoni. Pasilaan rakentuva kaupan, kulttuurin, liike-elämän ja liikenteen keskus Tripla valmistuu kovaa vauhtia ja kauppakeskus avautuu syksyllä 2019.

Myytyjä arvokohteita

Haartmaninkatu 1, Helsinki

Vuonna 2018 Senaatti-kiinteistöt myi Helsingin Meilahdessa sijaitsevan kiinteistön eQ Erikoissijoitusrahasto Oy:lle.

Kiinteistö sijaitsee Helsingin Meilahdessa, joka on Suomen merkittävin sairaala-alue. Haartmaninkatu 1 -kiinteistö koostuu kahdesta osasta: ensimmäinen on vuonna 1951 valmistunut perusosa ja toinen vuonna 2003 rakennettu laajennusosa. Alun perin Haartmaninkatu 1 -rakennus suunniteltiin nykyisen Työterveys­laitoksen edeltäjän, Ammattilääketieteen tutkimuslaitoksen toimitilaksi. Koko kiinteistö on ollut Työterveyslaitoksen käytössä valmistumisestaan lähtien aina vuoteen 2017 asti. Historian saatossa tiloja on käytetty etenkin tutkimus- ja opetustoimintaan sekä hallinnolliseen toimintaan. Vuonna 2017 laajennusosa vuokrattiin HUS:in käyttöön.

 

Mielenkiintoisia eri vaiheissa olevia kiinteistökehityshankkeita

Haapaniemenkatu 4, Helsinki

Julkaisimme marraskuussa 2018 tontin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun kohteeseen, joka sijaitsee Helsingin Sörnäisissä. Tavoitteena on muuttaa aikaisemmin teollisuuden ja virastotalon käytössä ollut alue keskustamaiseen käyttöön, jossa on paljon toimitilaa ja tiloja asumiselle, ja mahdollisesti myös hotelli. Helsingin uudessa yleiskaavassa Haapaniemenkatu 4 kuuluu alueeseen, jossa kohtaavat erilaiset toiminnot: asuminen, kauppa, toimitilat, hallinto ja julkiset palvelut sekä puistot, virkistys- ja liikuntapalvelut sekä kaupunkikulttuuri. Kilpailuehdotuksessa on huomioitava ennen kaikkea suunnitelman suhde ympäröivään kaupunki­rakenteeseen ja kaupunkikuvaan. Kilpailuehdotusten odotetaan tukevan tulevaa kaupunkikehitystä uutta luovassa hengessä.

Kilpailuehdotusten sisäänjättö päättyy 2019 huhtikuun alussa, jonka jälkeen kilpailun järjestäjät arvioivat ehdotukset ja valitsevat voittajan kesän aikana. Voittaneen ehdotuksen pohjalta Helsingin kaupunki laatii asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa hankkeen toteuttamisen.

Rykmentinpuisto, Tuusula

Rykmentinpuiston keskustan uusi asemakaava vahvistui kesäkuussa 2017. Kaava mahdollistaa yli 170 000 kerrosalaneliömetrin rakentamisen.

 

Senaatti-kiinteistöjen omistaman Rykmentinpuiston keskuksen uusi asemakaava vahvistui kesällä 2017, ja se mahdollistaa yli 170 000 kerrosalaneliömetrin rakentamisen. Aluetta halkoo reilun kilometrin pituinen Rykmentin puistotie. Sen sekä muiden pääkatujen rakentaminen alkoi kesällä 2018, ja kadut valmistuvat 2019 loppuun mennessä.

Alueen tonteista tehtiin ensimmäiset kaupat vuodenvaihteessa 2017-2018, kun Avain Yhtiöt ja A-Kruunu ostivat alueelta korttelit. Alueen myynti jatkuu myös tulevina vuosina.

Rykmentinpuisto on yksi suuria ja pitkäkestoisia aluekehittämishankkeita, ja sitä voisi verrata kooltaan Helsingin Jätkäsaareen tai Kruunuvuorenrantaan. Kaikkiaan Rykmentinpuiston alue on ympäröivine metsineen, urheilupuistoineen ja hiihtolatuineen lähes 500 hehtaarin suuruinen. Vanhalle kasarmialueelle rakentuu lähivuosina kutsuva koti 15 000 ihmiselle.

Kielotie 15, Vantaa

Senaatti-kiinteistöt järjesti yhteistyössä Vantaan kaupungin ja A-Kruunun kanssa suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun Vantaalla Tikkurilan keskustassa sijaitsevasta kilpailualueesta. Senaatti-kiinteistöt omistaa noin 90 % kilpailualueesta ja Vantaan kaupunki noin 10 %. Senaatin omistamalla alueella sijaitsee jo tyhjentynyt 70-luvulla rakennettu valtion virastotalo, joka tullaan purkamaan.

Kilpailun tavoitteena oli löytää korkeatasoinen tontinkäyttösuunnitelma kilpailualueen asemakaavoituksen pohjaksi. Kilpailualueelle kaavoitetaan asuinrakennusoikeutta, josta osan toteuttaa A-Kruunu pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantona. Alueelle on myös suunnitteilla päiväkoti. Kilpailun voittajaksi valittiin kesällä 2018 Peab Oy:n kilpailuehdotus ”Lyhty”. Kohteen kaavoittaminen aloitettiin syksyllä 2018 ja uusi kaava on vahva arviolta vuonna 2019. Senaatti-kiinteistöt on solminut kiinteistökaupan esisopimukset Peab Oy:n ja A-Kruunu Oy:n kanssa ja lopulliset kiinteistökaupat solmitaan uuden kaavan vahvistuttua.