Siirry sisältöön

Avainluvut

M€ 2018 2017 Muutos-%
Taloudellinen vastuu
Liikevaihto 638 621 2,8
Liiketoiminnan muut tuotot 50 101 -51,1
Tulos 64 157 -59,5
– Tulos -% liikevaihdosta 10,0 25,4
Tase 4 481 4 509 -0,6
Lainat 1 526 1 521 0,3
Investoinnit 240 238 1,1
Investointien osuus liikevaihdosta, % 38,0 38,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,0 4,3

Oman pääoman tuotto, %

Vuokraustoiminnan oman pääoman tuotto, % valtioasiakkaat

2,2

0,7

5,4

2,1

Omavaraisuusaste, % 64,0 65,2
Nettovelkaantumisaste, % 49,0 50,0
Vuokrattava pinta-ala, 1000 m2 5 889 6 058 -2,8
Kiinteistöomaisuuden vajaakäyttöaste, % 5,9 6,0
Keskimääräinen neliövuokra, e/m2/kk 14,43 13,86 4,1
Sosiaalinen vastuu
. 2018 2017 Muutos-%
Henkilöstön lkm 31.12. 353 348 1,4
Henkilöstön keski-ikä 46,7 46,3 -0,9
Asiakastyytyväisyys, % vastaajista melko tai erittäin tyytyväisiä 62 58
Käyttäjätyytyväisyys, % vastaajista melko tai erittäin tyytyväisiä 72 71
 Ympäristövastuu
. 2018 2017 Muutos-%
Sähkön ominaiskulutus (kWh/brm²) 86 88  -2
Lämmön ominaiskulutus (kWh/brm²), normitettu 118 119  -1
Veden ominaiskulutus (l/brm²) 333 340 -2
Ylläpidettyjen kiinteistöjen ominaishiilidioksidipäästöt kgCO₂/brm² 18 31  -42