Siirry sisältöön

Strategia

Tavoitteenamme on yhteistyössä vastuullisen kumppaniverkostomme kanssa tuottaa ja ylläpitää valtionhallinnolle työympäristöjä ja niihin liittyviä palveluita, joiden avulla työn suorituskyky paranee ja valtion tilakustannukset alenevat.  Visionamme on, että Suomen valtio on uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen edelläkävijä.

Uusi strategiakausi 2019-2022

Senaatti-kiinteistöt uudisti vuoden 2018  aikana strategiansa kaudelle 2019-2022.  Senaatin henkilöstö teki vahvan pohjatyön strategiaan, ja senaattilaisia osallistettiin strategiatyöhön muun muassa erilaisten työryhmien muodossa

 

Strategiset tavoitteemme 2019 – 2022

KUUNTELEMME JA AUTAMME ASIAKASTA ONNISTUMAAN

Haluamme syventää suhdetta asiakkaisiimme entisestään ja varmistaa, että toimintamme ja palvelumme tuottavat mahdollisimman hyvän asiakaskokemuksen.

Jatkossa haluamme tarjota asiakkaillemme entistä kokonaisvaltaisempaa tukea toimitilajohtamisen tehtävissä.

Olemme käynnistäneet systemaattisen asiakasyhteistyön toimintamallin rakentamisen asiakaskokemuksen parantamiseksi.

 

SÄÄSTÄMME YLI 100M€/V TOIMITILAKUSTANNUKSISSA VUOTEEN 2022 MENNESSÄ

Autamme asiakkaitamme parantamaan suorituskykyä ja säästämään tilakustannuksissa uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen avulla. Suunnittelemme myös tilankäyttöä tehostavia, yhteiskäyttöisiä työympäristöjä.

Erityistiloissa toimiville asiakkaille kehitämme asiakas- ja toimintalähtöisiä konsepteja, jotka uudistavat sekä tiloja että toimintaa ja parantavat vaikuttavuutta.

 

TEEMME SUOMESTA SISÄOLOSUHTEIDEN MALLIMAAN

Julistimme nollatoleranssin sisäolosuhdeongelmille: ehkäisemme ennalta ja reagoimme välittömästi.

Nollatoleranssi-ohjelmalla Senaatti tähtää kattavasti ja monipuolisesti valtion toimitilojen sisäolosuhteiden laadun parantamiseen ja ongelmien selättämiseen.

Strategiakauden tavoitteena on alentaa sisäolosuhdeongelmista aiheutuvia työtehoon, terveyteen ja kiinteistötalouteen liittyviä kustannuksia 40 milj. eurolla vuoteen 2022 mennessä.

Kokoamme alan toimijat saman pöydän ääreen yhteisen toimintakulttuurin ja rohkeiden ratkaisujen kehittämiseksi

Strategiakauden 2014 – 2018 tavoitteet ja niissä onnistuminen

Organisaation suorituskykyä parantavat uudet työnteon tavat ja uusi työympäristöajattelu koko valtionhallintoon

  • Valtion toimitilastrategian mukaiset monitilaympäristöt ovat vakiinnuttaneet asemansa toimistotyötä tekevissä organisaatioissa.
  • Valtiolla on noin 50 000 toimistotyöntekijää, joista hieman yli 19 000 työskentelee jo monitilaympäristössä.
  • Tutkimusten mukaan monitilaympäristö tukee tietotyön suorituskykyä kaikilla ulottuvuuksilla. Subjektiivisesti arvioitu suorituskyky nousi 13 % monitilaympäristöön muuton jälkeen.

100 milj. euron vuosittaiset säästöt toimitilakustannuksissa valtiolle 8 vuodessa

  • Toimitilasäästöjen toteuttaminen on edennyt tavoitetta nopeammin. Kahdeksalle vuodelle asetettu 100 milj. euron tavoite on lähes saavutettu neljässä vuodessa uudistamalla työympäristöjä yhteistyössä asiakkauidemme kanssa ja myymällä menestyksekkäästi valtiolle tarpeetonta kiinteistöomaisuutta.

Yhteiskuntavastuullinen toiminta alan suunnannäyttäjänä

  • Uudistimme hankintakäytäntöjä, mitkä erityisesti liittyivät toimittajaverkostojen johtamiseen.
  • Paransimme hankintojen suunnitelmallisuutta ja otimme käyttöön uuden kilpailutusjärjestelmän ja kilpailutustyökalun.
  • Talousrikollisuuden torjuntaan liittyvä työ on vakiintunut toiminto. Tarkastusten perusteella urakoitsijoiden toiminta talousrikollisuuden torjunnassa on pysynyt hyvällä tasolla.

Valtion toimitilastrategia

Senaatti-kiinteistöjen strategiset tavoitteet perustuvat valtion toimitilastrategian linjauksiin.  Senaatilla on keskeinen rooli valtion toimitilastrategian toteuttamisessa ja asiakkaiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Valtion toimitilastrategian tavoitteena on, että valtionhallinnon käytössä olevat toimitilat edistävät tuottavaa työskentelyä tukemalla uusia työnteon tapoja, olemalla viihtyisiä ja tilankäytöltään tehokkaita ja vähentävät sen myötä myös ilmastokuormitusta. Tilaratkaisuissa varmistetaan tilojen terveellisyys ja turvallisuus sekä valtion kokonaisetu ja yhteiskuntavastuullisuus.

valtion toimitilastrategian kuvaus piirros talo