Siirry sisältöön

Talousrikollisuuden torjunta

rakennustyömaa

Senaatti-kiinteistöjen panostukset talousrikollisuuden torjuntaan ovat jatkuneet vuonna 2018 yhteistyössä viranomaisten kanssa.  Toimintavuoden aikana Senaatti teki talousrikollisuuden tarkastukset kaikkiaan 28 kohteeseen.

Tarkastusten perusteella voidaan todeta, että urakoitsijoiden toiminta talousrikollisuuden torjunnassa on pysynyt hyvällä tasolla. Tarkastetuista työmaista suurin osa selvisi korkeintaan vähäisin huomautuksin.

Toimenpiteet talousrikollisuuden estämiseksi

Merkittävänä kiinteistö- ja rakennusalan toimijana ja vaikuttajana Senaatti-kiinteistöt haluaa olla edelläkävijä myös talousrikollisuuden torjunnassa.

Taloudellisten näkökulmien lisäksi kyse on laatuun ja turvallisuuteen sekä eettisyyteen liittyvistä vastuista.

Senaatti-kiinteistöt on laatinut talousrikollisuuden torjuntaan erillisen toimenpideohjelman, jossa asetetaan toimittajille vaatimuksia toimintatavoista. Senaatti-kiinteistöjen ohjeet kattavat rakennus- ja kunnossapitohankkeet sekä palveluhankinnat ja ylläpidon.

Senaatti-kiinteistöt edellyttää urakoitsijoilta liittymistä tilaajavastuu.fi-palveluun. Vaadimme tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta urakoitsijoilta sekä muun muassa lakisääteistä tiukemmat pätevyydet (RALA-pätevyyden tai vastaavan). Senaatti rajoittaa urakoiden ketjuttamista ja mikäli tätä rikotaan, seurauksena on sopimussakko. Työmailla edellytetään sähköistä kulunvalvontaa.

Vuoden 2019 tavoitteena on, ettei rikkomuksia esiinny

Vuoden 2019 tavoitteena on tehdä 30 tarkastusta, joista 10 on työmaatarkastuksia ja 20 ylläpitopuolen tarkastusta. Tarkastusten tavoitteena on, ettei huomautettavaa tai rikkomuksia esiinny.

Turvallisuussopimuksen mukainen toiminta tarkastetaan viidessä kohteessa ja ympäristöasiat neljässä kohteessa. Ympäristöasioista käydään läpi mahdollinen urakkaohjelman mukainen ympäristösuunnitelma, tarkastetaan lainsäädännön edellyttämä kemikaaliluettelo ja sen ajantasaisuus, rakennus- ja purkujätteen siirtoasiakirjat, jätteiden lajittelu sekä energiankulutuksen mittarointi.