Siirry sisältöön

Hallinto ja johtaminen

Senaatti-kiinteistöt on valtionvarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos, jonka toimintaa säädellään valtion liikelaitoksista annetulla lailla ja Senaatti-kiinteistöistä annetulla valtioneuvoston asetuksella.

Valtion liikelaitos toimii sidosyksikköasemassa ja tuottaa palveluja pääsääntöisesti valtionhallinnolle ja sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

Senaatti-kiinteistöjen hallinto ja johtaminen on kuvattu kattavasti kotisivuillamme kohdassa Tietoa Senaatista.

Voit myös ladata tästä hallinnointikoodin PDF-tiedostona.

Toimintamalli

Hallitus

Valtiovarainministeriö nimittää Senaatti-kiinteistöjen hallituksen vuodeksi kerrallaan. Hallituksessa tulee olla liikelaitoslain (1062/2010) ja sitä tarkentavan valtioneuvoston asetuksen (1292/2010) mukaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja näiden lisäksi vähintään kolme ja enintään neljä jäsentä. Yhden hallituksen jäsenen tulee edustaa liikelaitoksen henkilöstöä ja olla liikelaitoksen palveluksessa. Hallituksen jäsenellä tulee olla kiinteistötoimialan tai liiketalouden asiantuntemusta.

Hallituksen jäsenten valinnassa ja nimittämisessä noudatetaan lisäksi valtion omistajaohjauspolitiikassa vahvistettuja periaatteita, jotka liittyvät muun muassa tasa-arvoasioiden toteutumiseen.
Hallituksen jäsenistä vähintään puolet tulisi olla liikelaitoksesta  riippumattomia. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta kerran vuodessa siten, että tieto on jäseniä asettavan ministeriön käytettävissä asettamispäätöstä valmisteltaessa.

Vuoden 2018 hallituksen jäsenet

 • Rehtori Mari Walls, Tampereen yliopisto
 • Lainsäädäntöneuvos Markus Siltanen, valtiovarainministeriö
 • Agronomi, MML, ekonomi Jarmo Vaittinen, hallituksen puheenjohtaja
 • DI, Senior Advisor Kari Ruohonen, varapuheenjohtaja
 • Projektipäällikkö Sonja Nybonn, Senaatti-kiinteistöt, henkilöstön edustaja, varajäsen asiantuntija Ritva Peiponen.

Vuoden 2019 hallitus:

 • kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö, puheenjohtaja
 • DI Kari Ruohonen, varapuheenjohtaja
 • ylijohtaja Raimo Jyväsjärvi, puolustusministeriö
 • johtaja Ulla Hiekkanen-Mäkelä, Business Finland
 • finanssineuvos Markus Siltanen, valtiovarainministeriö
 • kiinteistöpäällikkö Jaana Kulju (henkilöstön edustaja) varajäsenenään asiantuntija Noora Vuorinen.

Johtoryhmä

Jari Sarjo, toimitusjohtaja *

Mikko Ahola, talousjohtaja, talousyksikkö *

Annika Ahonala, markkinointijohtaja*,   30.12.2018 asti

Sanna Jääskeläinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja *, 27.2.2019 alkaen

Kaj Hedvall, johtaja, strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta -yksikkö *

Riitta Juutilainen, toimialajohtaja, toimistot-toimiala *

Tuomas Pusa, toimialajohtaja, ministeriöt ja erityiskiinteistöt -toimiala *

Jussi Hirvelä, tietohallintojohtaja, tietohallintopalvelut

Esko Kangaskoski, aluejohtaja, Länsi-Suomen alue  31.8.2018 asti

Pauli Rantamäki, aluejohtaja, Länsi-Suomen alue 1.5.2018 alkaen

Tina Karike, johtaja, henkilöstöresurssit ja kehittäminen *

Jonni Laitto, rakennuttamisjohtaja, operatiivinen yksikkö

Juha Lemström, operatiivinen johtaja, operatiivinen yksikkö *

Jari Panhelainen, toimialajohtaja, puolustus ja turvallisuus -toimiala *

Risto Rautiola, aluejohtaja, Pohjois-Suomen alue

Jyrki Reinikainen, aluejohtaja, Itä-Suomen alue

Mauri Sahi, johtaja, kiinteistökehitys ja -myynti

Petri Turku, aluejohtaja, Etelä-Suomen alue *

*-merkityt ovat toimineet myös työvaliokunnan jäseninä.

Johtoryhmän tarkempi esittely kotisivuillamme.