Siirry sisältöön

Kumppanit

Senaatti-kiinteistöjen toiminta palvelutuotannossa perustuu kumppanuuteen ja verkostoitumiseen palvelutoimittajien kanssa. Toimittajayhteistyön tavoitteena on laadukas, tehokas ja kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyösuhde.

Senaatti-kiinteistöjen toiminnasta yli 90 % on ulkoistettu. Toimittajia oli vuonna 2018 yhteensä 3 700 (3 500), joista kertatoimittajia oli noin 1 100 (1 200).

Senaatti-kiinteistöt on julkinen toimija, joka noudattaa hankinnoissaan hankintalakia ja Senaatin omaa sisäistä hankintaohjetta.

Verkoston johtamisen yksi keskeinen työkalu ovat puitesopimukset, jotka keventävät ja tehostavat Senaatin käytännön hankintoja ja, joilla varmistetaan palveluiden saatavuus ja laatu. Pitkät puitesopimukset edistävät toimittajien ja Senaatin oman toiminnan kehittymistä ja toimittajilla on mahdollisuus viedä Senaatin turvallisuus- yms. ohjeistukset osaksi oman organisaationsa toimintaa.

Kumppanit koulutetaan sopimuskauden alussa hyödyntämään Senaatin toimintamalleja ja järjestelmiä. Lisäksi vuosittain pidetään tarvittaessa kehityskokouksia toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Uusia puitesopimuskumppaneita

Vuonna 2018 kilpailutettiin uusia puitesopimuskumppaneita muun muassa seuraavilla uusilla osa-alueilla: turvallisuusjärjestelmien pääkäyttöpalvelut, havainnollistamispalvelut ja maisema-arkkitehdit.

Kilpailutusten suuresta määrästä kertoo, että vuonna 2018 Senaatti toteutti pelkästään EU-kynnysarvon ylittäviä hankintalain mukaisia kilpailutuksia noin 60 kappaletta.

Havainnollistamispalveluiden puitejärjestelyyn valittuja kumppaneita käytetään tilojen ja niihin liittyvien ratkaisujen esittelyssä asiakkaille ja muille sidosryhmille.  Kumppanit tuottavat virtuaalimalleja ja niistä tehtyjä kuvia, videoita ja interaktiivista web-materiaalia.  Havainnollistamisella voimme konkretisoida asiakkaalle, miten jokin ratkaisu vaikuttaa kokonaisuuteen. Huomaamme, kun käyttäjien toiveiden ja todellisten tarpeiden välillä on ristiriitoja ja pystymme paremmin vertailemaan kahden eri ratkaisun vaikutuksia.