Siirry sisältöön

Henkilöstö

 

  • Senaatissa on 353 työntekijää
  • Henkilöstön keski-ikä on 46,7 vuotta
  • Miehiä on 51 % ja naisia 49 %
  • 73 %:lla on korkeakoulututkinto
  • 96 % on vakituisessa työsuhteessa
  • Kokonaisvaltaista sitoutumista mittaava People Power -indeksi 74,2 (hyvä)
  • Yksi Suomen innostavimmista työpaikoista (Corporate Spirit)

Arvot ohjaavat senaattilaisten toimintaa

Senaattilaisena minä

Toimin avoimesti.

Luottamus meitä kohtaan syntyy avoimuudesta. Avoimuus merkitsee hyvää kommunikointia, läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta.

Saavutan tuloksia yhteistyöllä.

Uskomme yhteistyöhön ja kuunteluun. Olemalla lähellä asiakasta löydämme parhaat ja kokonaisedullisimmat ratkaisut tämän tarpeisiin, valtion kokonaisedun huomioiden.

Olen vastuullinen suunnannäyttäjä.

Valtion työympäristöasiantuntijana tehtävämme on huolehtia, että valtiolla työskennellään fiksusti, tuloksellista toimintaa tukevissa työympäristöissä. Vastuullisen toimintamme kautta luomme esikuvan sille, kuinka Suomessa rakennetaan ja ylläpidetään kiinteistöjä.

Tavoitteenamme on, että Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö tunnetaan asiakassuuntautuneina, osaamisestaan huolehtivina, luotettavina kumppaneina, joiden työskentelyä leimaa oma-aloitteisuus, vastuullisuus ja tuloksellisuus.