Siirry sisältöön

Työympäristöt

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon kumppani uusien työnteon tapoja tukevien ja edistävien työympäristöjen kehittämisessä.  Asiakkaiden työympäristöratkaisuissa huomioidaan fyysisen työympäristön lisäksi myös digitaalinen ja sosiaalinen ulottuvuus.

Uusilla työnteon tavoilla ja niitä tukevilla työympäristöillä tuetaan tietotyön suorituskykyä ja tavoitellaan säästöjä valtion toimitilakustannuksissa.

Olemme kehittäneet pitkälle tuotteistettuja työvälineitä asiakkaiden työympäristöjen tehostamiseen ja uudistustarpeisiin. Lähestymistapa on ratkaisukeskeinen ja asiantuntijapalveluihimme kuuluu työympäristökehittämisen ohella myös tuki organisaatiolle muutoksen läpiviemiseksi ja tietotyön suorituskyvyn kehittämiseksi.

Senaatin työympäristö- ja toimitilaratkaisuissa korostuvat paitsi tilojen toimivuus myös vastuullisuus, hyvät sisäolosuhteet ja turvallisuus.

Työympäristö muodostuu kolmesta ulottuvuudesta

SOSIAALINEN
Hyvä johtaminen ja ajan tasalla olevat työnteon tavat

Tiloja hyödynnetään joustavasti ja ne tukevat uusia työnteon tapoja.

Ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä osataan käyttää tehokkaasti ja ne tukevat työn tekemistä sekä sosiaalista kanssakäymistä.

FYYSINEN
Toimivat, turvalliset ja viihtyisät tilat

VIRTUAALINEN
Tarvittavat laitteet ja ohjelmistot sekä riittävä tuki

Laitteet ja ohjelmistot soveltuvat liikkuvaan työntekoon