Siirry sisältöön

Pilaantuneet maa-alueet

Senaatti-kiinteistöt panostaa jatkuvasti ympäristöriskien tunnistamiseen ja havaittujen ympäristövahinkojen korjaamiseen. Pilaantuneiden maa-alueiden hallinta on osa Senaatin toimintaprosesseja. Ympäristöriskien torjunta ja ympäristövahinkojen korjaaminen ovat merkittäviä kustannusten aiheuttajia. Tavoitteena on säästää sekä ympäristöä että rahaa, ja oikeilla toimenpiteillä puhdistettavan maan arvoa voidaan myös lisätä.

Vuoden 2017 aikana Senaatti-kiinteistöjen oman henkilöstön tietoisuutta ja osaamista pilaantuneiden maa-alueiden hallinasta parannettiin kouluttamalla. Myös Senaatin käytössä oleva riskiarviointimalli koulutettiin uusille, ympäristöteknisten asiantuntijapalveluiden kumppaneillemme.

Lähes kaikki kohteet, joissa on todettu ympäristötekninen riski tai on syytä epäillä sellaista, käytiin keskitetysti läpi ja kartoitettiin vaatiiko joku näistä riskikohteista toimenpiteitä. Myös kohteisiimme liittyviä ympäristölupia ja niitä koskevia velvoitteita kartoitettiin keskitetysti. Selvitystyötä jatketaan ja tunnistetuille riskikohteille suunnitellaan jatkotoimenpiteet. Myös pilaantuneiden maiden tiedonhallintaprosessia jatkokehitetään.

Pilaantuneiden maiden kunnostukseen ja niihin liittyviin selvityksiin käytettiin vuonna 2017 noin 4,1 miljoonaa euroa. Kunnostuksiin ja selvityksiin kohdistuvat kustannukset muodostuivat pääosin Turun Kakolan sekä Keski-Pasilan vanhan ratapiha-alueen kunnostuksista.

Kokonaisvaltaista vastuuta pilaantuneista maa-alueista

Senaatti-kiinteistöjen on oltava selvillä hallinnassaan olevien alueiden tilasta, alueilla harjoitetusta toiminnasta ja toiminnan aiheuttamista riskeistä maa-alueille sekä pohjavedelle. Kun maa-alueita myydään tai vuokrataan, Senaatti-kiinteistöt varmistaa, että asianmukaiset merkinnät tehdään aluetta koskeviin kauppakirjoihin ja vuokrasopimuksiin.

Senaatti-kiinteistöt ylläpitää rekisteriä pilaantuneille maille tehtävistä toimista. Rekisterillä hallinnoidaan tällaisten maa-alueiden tunnistukseen, kartoitukseen ja puhdistukseen liittyviä dokumentteja.

Senaatin tarpeisiin on kehitetty kustannusarviointityökalu kohteille, joissa ei ole syytä epäillä ympäristöteknistä riskiä, mutta joissa riskiä voidaan kuitenkin pitää mahdollisena. Työkalun tarkoituksena on auttaa kustannusriskien hallinnassa. Kohteille, joissa on todettu tai syytä epäillä ympäristöteknistä riskiä, on laadittu matemaattisia mallinnuksia hyödyntäen laskennalliset taloudelliset kustannusriskit.