Siirry sisältöön

Kumppanit

Senaatti-kiinteistöjen toiminta palvelutuotannossa perustuu kumppanuuteen ja verkostoitumiseen palvelutoimittajien kanssa. Toimittajayhteistyön tavoitteena on laadukas, tehokas ja kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyösuhde.

Senaatti-kiinteistöjen toiminnasta yli 90 % on ulkoistettu. Toimittajia oli vuonna 2017 yhteensä 3 500 (3 900), joista kertatoimittajia noin 1 200 (1 300).

Senaatti-kiinteistöt on julkinen toimija, joka noudattaa hankinnoissaan julkista hankintalakia.

Verkoston johtamisen yksi keskeinen työkalu ovat puitesopimukset, jotka keventävät ja tehostavat Senaatti-kiinteistöjen käytännön hankintoja ja joilla Senaatti-kiinteistöt varmistaa palvelun saatavuuden ja laadun. Pitkät puitesopimukset edistävät toimittajien ja Senaatti-kiinteistöjen oman toiminnan kehittymistä ja toimittajilla on mahdollisuus viedä Senaatti-kiinteistöjen turvallisuus- yms. ohjeistukset osaksi oman organisaationsa toimintaa.

Vuonna 2017 kilpailutettiin uusia puitesopimuksia mm. seuraavilla osa-alueilla: restaurointi- ja konservointiurakoitsijat sekä johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut.

Kumppanit koulutetaan sopimuskauden alussa hyödyntämään Senaatti-kiinteistöjen toimintamalleja ja järjestelmiä. Lisäksi vuosittain pidetään tarvittaessa kehityskokouksia toiminnan edelleen kehittämiseksi.