Siirry sisältöön

Senaatti

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, joka toimii valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana. Senaatin tehtävänä on tuottaa valtionhallinnolle sen toimintaa tukevat ja tehokkaat työympäristöt kustannustehokkaasti valtion kokonaisetu huomioiden.

Senaatti huolehtii valtion kiinteistövarallisuudesta kestävän kehityksen toimintaperiaatteita noudattaen.

Valtiovarainministeriö asettaa vuosittain Senaatille taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Senaatti toimii liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti. Senaatilla ei ole julkisen hallinnon tehtäviä eikä viranomaistehtäviä.  Senaatti noudattaa toiminnassaan julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).

Senaatin toiminta perustuu valtion liikelaitoksista annettuun lakiin (1062/2010) ja sen perusteella annettuihin muihin säädöksiin. Senaatti muodostaa liikelaitoskonsernin, johon kuuluu 28 tytäryhtiötä.