Siirry sisältöön

Jätteet

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämissä kohteissa jätettä syntyi noin 3,6 kg huoneistoneliötä kohden. Yhteensä jätettä näissä kohteissa syntyi hieman edellisvuotta enemmän, 8 700 tonnia.

Jätteen hyötykäyttöaste vuonna 2017 oli 87 %, eli lähes kymmenyksen edellisvuotta enemmän. Jätteet hyödynnetään ensisijaisesti materiaalina. Mikäli se ei ole mahdollista, ne hyödynnetään energiana. Suuri hyötykäyttöaste selittyy osaltaan sekajätteen polton lisääntymisenä. Jätteen polttamisesta saatu energia hyödynnetään sähköksi ja lämmöksi.

Biojätteen lopullista hyödyntämismuotoa ei aina tiedetä ja se tilastoidaan hyödynnettäväksi “materiaalina tai energiana”. Suurimmat Senaatti-kiinteistöjen toiminnasta aiheutuvat jätejakeet ovat sekajäte, biojäte, paperi, pahvi ja kartonki sekä energiajäte. Kokonaismäärästä noin 0,3 % oli vaarallisia jätteitä, jotka käsitellään ja hyödynnetään erikseen.

Green Office -ympäristöjärjestelmä kannustaa jätteiden lajitteluun

Kannustamme omaa henkilökuntaamme ja vuokralaisiamme jätteiden vähentämiseen ja lajitteluun muun muassa monitilaympäristöihin siirtymällä sekä WWF Green Office -ympäristöjärjestelmän avulla. Uudet työnteon tavat kannustavat myös paperittomaan toimistoon.

Vastaamme asiakkaiden toiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen sekä kiinteistöjen ylläpidossa ja korjauksissa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuollon järjestämisestä lainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Asiakkaat huolehtivat oman toimintansa aiheuttamista erityisistä jätteistä, kuten tietosuojapaperista ja vaarallisista jätteistä, joten näitä jätteitä koskevia tietoja emme voi sisällyttää omaan raporttiimme.

Vastuullisuus senaattilaisen arjessa

Kiinteistöassistentti Elina Töykkälä

Selkeät kierrätyspisteet ja pyrkimys paperittomuuteen. Kiinteistöassistentti Elina Töykkälä kerää tiedot 76 kiinteistömme jätteistä ja niiden loppusijoituksesta Länsi-Suomen alueella. Pyrkimys on vähentää ympäristön kuormitusta.

Lue haastattelu täältä