Siirry sisältöön

Yhteiskunnalliset rahavirrat

Senaatti-kiinteistöjen toiminta vaikuttaa monin tavoin sen eri sidosryhmien taloudelliseen hyvinvointiin. Alla olevassa kaaviossa on kuvattu Senaatin ja keskeisten toimijoiden väliset rahavirrat.

asiakkaat

Asiakkaat
 • Vuokraustoiminnan liikevaihto 603 milj. e (582)
 • Palveluiden liikevaihto 18 milj. e (16)
 • Kiinteistöjen myynnit 172 milj. e (201)
Julkinen

Julkinen sektori
 • Saadut avustukset 0,0 milj. e (0,0)
omistaja

Omistaja ja ulkopuoliset rahoittajat
 • Lainanotto 612 milj. e (530)
muut tuotot

Muut tuotot
 • Osinkotuotot Yliopisto-kiinteistöyhtiöltä 4,9 milj. e (4,6)
 • Muut rahoitustuotot 4,7 milj. e (4,7)

Senaatti-kiinteistöt

henkilöstö

Henkilöstö
 • Maksetut palkat ja eläkkeet 25 milj. e (24)
toimittajat

Materiaalien ja palvekujen toimittajat
 • Ostot yhteensä 488 milj. e (497)
 • josta investointeja 238 milj. e (258)
rahoittajat

Omistaja ja ulkopuoliset rahoittajat
 • Lyhennykset 781 milj. e (535)
 • Korkokulut 28 milj. e (32)
 • Tuloutus valtiolle 125 milj. e (120)
julkinen sektori

Julkinen sektori

Organisaatioon jätetty jakamaton lisäarvo on 152 milj. euroa.