Siirry sisältöön

Vastuulliset hankinnat

Yhteiskuntavastuullisesti toimiva toimittajaverkosto on nostettu yhdeksi Senaatti-kiinteistöjen strategian keskeiseksi tavoitteeksi. Senaatti-kiinteistöjen verkostomainen toimintatapa edellyttää sekä verkostojohtamisen osaamista että menetelmiä.

Toimittajien työehtosopimusten, ympäristö-, työ-, työturvallisuus ja tilaajavastuulainsäädännön sekä taloudenpitoon ja tietoturvallisuuteen liittyvien velvoitteiden noudattamista seurataan aktiivisesti.

Senaatti-kiinteistöjen hankintaperiaatteet

Senaatti-kiinteistöjen uudistetut hankintaperiaatteet määrittelevät hankintoja ohjaavat tavoitteet ja toimintatavat. Hankintaperiaatteita ovat tuloksellisuus, vastuullisuus ja suunnitelmallisuus ja näitä periaatteita sovelletaan kaikkiin Senaatin hankintoihin. Kaikissa hankinnoissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita.

Senaatti-kiinteistöjen talousyksikkö vastaa hankintatoimen yleisestä johtamisesta, organisoinnista ja kehittämisestä.

Hankintatoimen johtaminen Senaatti-kiinteistöissä:


Toimittajien valinta

Senaatti-kiinteistöt on julkinen toimija ja noudattaa hankinnoissaan hankintalakia. Uudistunut hankintalaki astui voimaan vuoden 2017 alussa. Tämän ja hankintatoimen kehitysprojektin myötä uudistimme Senaatin hankintoihin liittyvän ohjekokonaisuuden. Lisäksi henkilöstöä koulutettiin laajasti.

Kilpailutuksissa Senaatti-kiinteistöt käyttää valintakriteereinä sekä hintaa että laatua. Lisäksi edellytämme toimittajilta Senaatin talousrikollisuuden torjuntaohjeessa määriteltyjä vaatimuksia.  Ne koskevat muun muassa tilaajavastuulain edellyttämien selvitysten toimittamista, henkilötunnisteiden käyttämistä ja urakoitsijoiden ketjuttamista.  Lue lisää Talousrikollisuuden torjunta –osiosta

Senaatti-kiinteistöjen toimittajille tehdään turvallisuusselvitykset Senaatin asiakkaan toiminnan niin vaatiessa. Senaatti-kiinteistöt on ollut edelläkävijänä alallaan talousrikollisuuden torjunnassa ja ohjeistuksen kehittämisessä. Ohjeistukset ovat julkisia ja kaikkien hyödynnettävissä.

Talousrikollisuuden torjuntaohjeistus löytyy Senaatti-kiinteistöjen kotisivuilta.

Hankinnat vuonna 2017

Senaatti-kiinteistöjen kokonaisostot olivat 488 milj. euroa, joka on 79 % liikevaihdosta. Suurimmat hankinnat liittyivät investointeihin, joita tehtiin yhteensä noin 238 miljoonan euron arvosta.

Vuoden 2017 aikana saatiin valmiiksi Senaatti-kiinteistöjen hankintatoimen laajamittainen kehitysprojekti, jossa Senaatin hankintaperiaatteet ja -ohjeet uudistettiin tukemaan paremmin hankintoja tekeviä henkilöitä. Ohjeistuksessa huomioitiin myös uudistunut hankintalaki.

Lisäksi keskeisten puitejärjestelyjen ja muiden tärkeiden tarjouskilpailujen toteuttaminen keskitettiin kilpailuttamisen asiantuntijoille, mikä parantaa hankintojen laatua sekä kustannustehokkuutta.

Hankintojen suunnittelun avuksi otettiin käyttöön hankintakalenteri, jossa on koottuna tulevat kilpailutukset. Tämän avulla parannetaan Senaatin hankintojen kokonaiskoordinaatiota ja tiedonkulkua. Senaatti-kiinteistöt siirtyy sähköiseen kilpailuttamiseen vuonna 2018

Hankintojen riskienhallinta

Vuosittain arvoimme keskeisimmät hankintojen riskit riskien ennaltaehkäisemiseksi ja pienentämiseksi. Vuoden 2018 keskeisimmät riskit liittyvät epäonnistumiseen talousrikollisuuden torjunnassa, kilpailutusjärjestelmän käyttöönotossa sekä mahdollisiin turvallisuussopimusrikkomuksiin toimittajaverkostossa.

 

Lue myös

Kumppanit
Talousrikollisuuden torjunta