Siirry sisältöön

Sisäilma

Hyvät sisäolosuhteet lisäävät työn tehokkuutta ja edistävät työntekijöiden viihtymistä ja hyvinvointia. Niillä on myös kiinteistötaloudellisesti merkittävä rooli. Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on parantaa valtion työntekijöiden tyytyväisyyttä työskentelytiloihinsa ja panostaa erityisesti ennaltaehkäisevästi, jotta sisäilmaongelmilta vältytään.

Senaatti-kiinteistöt haluaa nostaa sisäilman keskeiseen rooliin uusia tiloja rakennettaessa ja vanhoja korjattaessa. Tällä tavoin sisäilmaa huonontavat tekijät voidaan välttää kokonaan.
Sisäolosuhteet otetaan huomioon sekä toimitilojen suunnittelussa ja rakentamisessa että tiloja käytettäessä.

Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa painopiste on siirtymässä sisäilmaltaan huonotasoisten kiinteistöjen parantamisesta rakennusten terveyden ja terveellisyyden vaalimiseen.  Sisäilmaratkaisuissa tärkeintä on ennakointi ja ennaltaehkäisy.

Uutena toimintamallina ongelmien ennakoinnissa ja ennaltaehkäisyssä on Senaatti-kiinteistöjen kehittämä kiinteistöjen katsastusmalli.  Vuonna 2017 katsastukset tehtiin lähes 100 rakennuksessa.

Senaatti-kiinteistöt käyttää apuna ennakoivassa sisäilmatoiminnassa myös sisäilmakoiraa.

Case: Sisäilmakoiran elämää

Jos Senaatin kiinteistössä on epäily sisäilmaongelmasta, paikalle saatetaan kutsua belgianpaimenkoira tervueren Ness isäntänsä, kiinteistöpäällikkö Risse Koposen kanssa.

Lue juttu tästä

Sisäilmakorjauksiin 32 milj. euroa

Senaatti-kiinteistöt käytti vuonna 2017 sisäilmakorjauksiin  yhteensä 32 miljoonaa euroa  (30 milj. euroa vuonna 2016). Tästä summasta kunnossapidon sisäilmatutkimuksiin ja -korjauksiin käytettiin 14,1 milj. euroa (14,8) ja investointeihin liittyviin sisäilmakorjauksiin 17,9 milj. euroa (15,8).

Sisäilmatoiminta keskittyi vuonna 2017 kolmeen painopistealueeseen:

  • sisäilmaviestintä ja kouluttaminen
  • toimintaohjeiden yhtenäistäminen ja
  • sisäilmaongelmien ennakoiminen.

Vahva panostus sisäilmaviestintään ja kouluttamiseen

Vuoden 2017 aikana järjestettiin useita tilojen käyttäjille suunnattuja sisäilmaklinikkatapahtumia, joissa tilojen käyttäjillä on mahdollisuus kysyä ja kommentoida sisäilma-asioita alan asiantuntijoiden kanssa.

Senaatti-kiinteistöt on panostanut oman henkilöstönsä valmiuksien ja osaamisen kehittämiseen järjestämällä kattavasti sisäilmakoulutuksia ja laatimalla verkkokoulutuspaketin.

Myös asiakkaille ja muille sidosryhmille järjestettiin aiheeseen liittyviä koulutustilaisuuksia. Lisäksi esimerkiksi siivoojille on tarjolla sisäolosuhteisiin liittyvä verkkokoulutus.

Yhtenäiset toimintaohjeet

Sisäilmatoimintaa ohjataan ja tuetaan sisäisillä ohjeilla ja myös toimittajakumppaneiden käyttöön on valmisteltu sisäilmatietopankki, joka otetaan käyttöön vuoden 2018 alussa.

Senaatti-kiinteistöt osallistui kertomusvuonna valtioneuvoston käynnistämään Terveet Tilat 2028 -toimenpideohjelman valmisteluun. Hankkeen tavoitteena on julkisiin tiloihin liittyvän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Toimenpideohjelmaan liittyy kestäviä rakentamis- ja ylläpitokäytäntöjä sekä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyä.

Sisäilmaongelmien ennakointi

Ennakointityöhön liittyen 30 uudessa kohteessa otettiin käyttöön sisäolosuhdeseuranta ja raportointi. Sen myötä sisäolosuhteita voidaan seurata jatkuvasti yhteensä noin sadassa Senaatin kohteessa. Lisäksi laadittiin ohjeet rakennuskosteuksien seurantaan kiinteistöissä ja rakennushankkeen tarpeisiin puhtaudenhallinnan ohje, joka helpottaa puhtaudenhallinnan toimenpiteiden ja vastuiden kuvaamista hankevaiheittain.

Senaatti on suunnitellut sisäolosuhdemittarin, joka otetaan käyttöön vuoden 2018 alussa. Mittari kokoaa yhdeksi arvosanaksi eri lähteistä kerätyt rakennuskatsastusten, käyttäjäpalautteen, laatuauditointien ja jatkuvan sisäolosuhdeseurannan tulokset. Tavoitteena on luokitella rakennukset mittarin avulla ja määritellä niille ennakoinnin ja jatkotoimenpiteiden sisällöt ja kiireellisyys.

Case: Pian rakennukset katsastetaan kuin autot

Huonoon sisäilmaan on helppo puuttua, kunhan tietää, mikä siinä on vikana. Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt ensimmäisenä Suomessa sisäilman katsastukset.

Lue juttu tästä

Vuoden 2018 panostukset viestintään ja sisäilmaltaan laadukkaan rakennushankkeen toteuttamiseen

Yksi tärkeimmistä vuoden 2018 tavoitteista on varmistaa, että laaditut sisäilmamallit ja -ohjeet sekä ennakoinnin toimenpiteet ovat osa arkista toimintaa. Tätä varten panostamme edelleen sisäiseen ja myös asiakas- ja käyttäjäviestintään.

Sisäilma-asioiden huomioimiseksi rakennushankkeissa on viime vuosina tuotettu ohjeita, joiden käyttöönotto kaikissa hankkeissa on yksi vuoden 2018 tavoitteista.

Kalusteiden materiaalipäästöjen hallinta on myös yksi vuoden 2018 teemoista. Kalusteissa materiaalipäästöjä aiheuttavat samat tekijät kuin rakennusmateriaaleissa ja ne voivat vaikuttaa sisäilmaan. Tilanteen ratkaisemiseksi selvitämme omia ja kalustevalmistajien mahdollisuuksia alentaa kalustemateriaalipäästöt hyväksyttävälle tasolle jo ennen kuin tilankäyttäjät siirtyvät kalustettuihin tiloihin.

Jatkamme rakennusten katsastuksia ja uusintakatsastuksia. Haluamme palvelulla tilojen käyttäjiä sisäilmanäkökulmasta entistä paremmin ja järjestämme edelleen sisäilmaklinikoita. Jatkamme myös tiivistä yhteistyötä sisäilmakumppaneidemme kanssa.