Siirry sisältöön

Talousrikollisuuden torjunta

Senaatti-kiinteistöjen panostukset talousrikollisuuden torjuntaan ovat jatkuneet vuonna 2017 yhteistyössä viranomaisten kanssa.  Toimintavuoden aikana Senaatt teki talousrikollisuuden tarkastukset kaikkiaan 45 kohteeseen. Tavoitteena oli 30 tarkastusta.

Tarkastusten perusteella voidaan todeta, että urakoitsijoiden toiminta talousrikollisuuden torjunnassa on parantunut edelleen. Tarkastetuista työmaista suurin osa selvisi korkeintaan vähäisin huomautuksin. Vähäistä suurempia sopimusrikkomuksia ei havaittu yhdessäkään kohteessa.

Keskeisiä toimenpiteitä talousrikollisuuden estämiseksi

Merkittävänä kiinteistö- ja rakennusalan toimijana ja vaikuttajana Senaatti-kiinteistöt haluaa olla edelläkävijä myös talousrikollisuuden torjunnassa. Taloudellisten näkökulmien lisäksi kyse on laatuun ja turvallisuuteen sekä eettisyyteen liittyvistä tekijöistä.

Senaatti-kiinteistöt on laatinut talousrikollisuuden torjuntaan erillisen toimenpideohjelman, jossa asetetaan toimittajille vaatimuksia muun muassa lakisääteistä tiukemmista pätevyyksistä sekä rajoituksia urakoiden ketjuttamiselle. Senaatti-kiinteistöjen ohjeet kattavat rakennus- ja kunnossapitohankkeet sekä palveluhankinnat ja ylläpidon.

Senaatti-kiinteistöt edellyttää urakoitsijoilta liittymistä tilaajavastuu.fi-palveluun. Vaadimme tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta urakoitsijoilta sekä RALA-pätevyyden tai vastaavan. Työmailla edellytetään sähköistä kulunvalvontaa. Senaatti rajoittaa urakoiden ketjuttamista ja mikäli tätä rikotaan, seurauksena on sopimussakko.

Vuoden 2018 tavoitteet

Vuoden 2018 tavoitteena on tehdä 30 tarkastusta, joista 10 on työmaatarkastuksia ja 20 ylläpitopuolen tarkastusta. Tavoitteena on, ettei huomautettavaa tai rikkomuksia löydy. Turvallisuussopimuksen mukainen toiminta tarkastetaan viidessä kohteessa ja ympäristöasiat neljässä kohteessa.  Ympäristöasioista käydään läpi mahdollinen urakkaohjelman mukainen ympäristösuunnitelma, tarkastetaan lainsäädännön edellyttämä kemikaaliluettelo ja sen ajantasaisuus, rakennus- ja purkujätteen siirtoasiakirjat, jätteiden lajittelu sekä energiankulutuksen mittarointi.

Vastuullisuus senaattilaisen arjessa

Kiinteistöpäällikkö Mikael Nieminen

Talousrikollisuus, työturvallisuus, jätteiden lajittelu rakennusmailla. Siinä muutamia vastuita, joita kiinteistöpäällikkömme Mikael Nieminen hoitaa Kouvolan seudulla. Lisäksi hänen hyppysissään on Vekarajärven Karjalan prikaatin ja Utin jääkärirykmentin ylläpidon laadunvalvonta.

Lue haastattelu täältä