Siirry sisältöön

Vastuullisuus Senaatissa

Yhteiskuntavastuun johtaminen

Senaatti-kiinteistöissä yhteiskuntavastuu on pohjana kaikelle toiminnalle – olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen. Yrityksen vastuullisuuden arvioivat sen sidosryhmät, minkä vuoksi Senaatti-kiinteistöt pyrkii toimimaan laajan sidosryhmäverkostonsa kanssa aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti. Tiiviin vuorovaikutuksen lisäksi sidosryhmien mielipiteitä ja odotuksia Senaatti-kiinteistöjä kohtaan kartoitetaan kyselyiden ja haastatteluiden avulla.

Senaatti-kiinteistöjen operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja on myös yhteiskuntavastuun johtaja, joka raportoi johtoryhmässä yhteiskuntavastuuasioista ja huolehtii, että asiat ovat toiminnan pohjana myös liiketoimintastrategian suunnittelussa. Yhteiskuntavastuustrategia on integroitu Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategiaan ja -suunnitelmiin. Uutta strategiaa luodessa, yhteiskuntavastuuasiat ovat vahvana pohjana muun tekemisen suunnittelulle.

Senaatti-kiinteistöjen toimintakulttuuri rakentuu yhteisistä prosesseista, joita ovat ratkaisu-, investointi-, ylläpito ja kiinteistövarallisuuden myyntiprosessi. Yhteiskuntavastuuta johdetaan näiden prosessien kautta ja niistä vastaavat eri osa-alueista vastuussa olevat johtoryhmän jäsenet. Lisäksi Senaatti-kiinteistöissä toimii kvartaaleittain kokoontuva yhteiskuntavastuun ohjausryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja viedä yhteiskuntavastuun käytäntöjä toimintaan sekä toimia tiedonvälityskanavana yksiköiden ja prosessien välillä.

Lisäksi keskeisille yhteiskuntavastuun osa-alueille on erikseen nimettyjä tiimejä, joihin on koottu kyseisen osa-alueen asiantuntijoita. Näitä ovat sisäympäristö-, Green Office-, rakennussuojelu- ja esteettömyystiimit sekä ylläpidon turvallisuus- ja talousrikollisuusasioita käsittelevä tiimi. Tiimit kokoontuvat tarvittaessa ja ottavat kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin.

Yhteiskuntavastuun johtaminen

 

 

Yhteiskuntavastuun tavoitteet

Ohjelma Pitkän aikavälin tavoite Katso miten onnistuimme vuonna 2017
Energiankulutuksen vähentäminen Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämissä kohteissa Senaatin ylläpitämien kohteiden kokonaisenergian ominaiskulutus on laskeva. Energia ja vesi
Pilaantuneiden maa-alueiden hallinnan kehittäminen Pilaantuneiden maa-alueiden hallinta osana normaaleja prosesseja. Pilaantuneet maa-alueet
Sisäolosuhteiden hallinta Sisäolosuhdehallinnasta puhuminen ongelmien sijaan. Sisäilma
Verkostojohtamisen kehittäminen Verkostojohtaminen hyvällä mallilla Senaatissa Toimitusketjun hallinta
Tilatehokkuuden parantaminen Valtion toimitilat ovat toimitilastrategian mukaiset. Työympäristöjen kehittäminen
Turvallisuustietoisuuden ja -osaamisen kehittäminen Tilat ja palvelut tukevat asiakkaan turvallista toimintaa. Turvallisuus ja tietoturvallisuus