Siirry sisältöön

Strategia

Tavoitteenamme on yhteistyössä vastuullisen kumppaniverkostomme kanssa tuottaa ja ylläpitää valtionhallinnolle työympäristöjä ja niihin liittyviä palveluita, joiden avulla työn suorituskyky paranee ja valtion tilakustannukset alenevat.

Visionamme on, että Suomen valtio on uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen edelläkävijä.

Strategiset tavoitteemme

Organisaation suorituskykyä parantavat uudet työnteon tavat ja uusi työympäristöajattelu koko valtionhallintoon

 

vuosittaiset säästöt toimitilakustannuksissa valtiolle 8 vuodessa

 

Yhteiskuntavastuullinen toiminta alan suunnannäyttäjänä

 

Tulevaisuuden visiona uusi työympäristö ja uudenlaiset työnteon tavat

  • Uudenlainen työympäristö tukee muuttuvia toimintatapoja, kuten monipaikkaista työtä ja sähköisiä työtapoja ja edistää eri tehtävissä olevien ihmisten kohtaamista ja yhdessä tekemistä.
  • Työpaikka ei ole vain fyysinen vaan myös sosiaalinen ja virtuaalinen tila.
  • Uudet työnteon tavat ja modernit työympäristöt mahdollistavat työelämän ja oman elämän joustavan yhteensovittamisen.
  • Resurssit ovat työtavan mukaisessa tehokkaassa käytössä, jolloin esim. liikkuvaan työhön sopiviin laitteisiin panostaminen mahdollistaa tehokkaammat fyysiset tilat.

Valtion toimitilastrategia

KESKIMÄÄRÄINENVALTION TOIMISTOJEN TILATEHOKKUUS
23 m2/HTV

TILATEHOKKUUSTAVOITTEET

Peruskorjattavissa

Maks. 18 m2/HTV

Uudisrakennuksissa

Maks. 15 m2/HTV


Säästöt toimitilakustannuksiin

Joustavat vuokrasopimukset ja tilat

Terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys

Edellytykset monipaikkaiseen ja mobiiliin työhön

Yhteiskunta- ja ympäristövastuu

Senaatti työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana

Senaatti-kiinteistöillä on tärkeä rooli valtion toimitilastrategian toteuttamisessa ja asiakkaiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Toimitilastrategian tavoitteena on, että valtionhallinnon käytössä olevat toimitilat edistävät tuottavaa työskentelyä tukemalla uusia työnteon tapoja, olemalla viihtyisiä ja tilankäytöltään tehokkaita ja vähentävät sen myötä myös ilmastokuormitusta.