Siirry sisältöön

Vuosi 2017

Toimitilasäästöt etenivät selvästi suunniteltua nopeammin. Sovimme asiakkaidemme kanssa noin 21 milj. euron uusista vuotuisista säästöistä, kun koko vuoden tavoite oli 14 milj. euroa.

Strategisena tavoitteena on saavuttaa 100 milj. euron säästöt kahdeksassa vuodessa. Reilussa kolmessa vuodessa on sovittu jo noin 77 milj. euron vuosittaisista säästöistä.

Valtion toimitilastrategian toimeenpano on edennyt tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Vuoden aikana valmisteltiin toimitilastrategian vahvempaa toimeenpanoa käyttösidonnaisissa tiloissa.

Edistimme valtionhallinnossa uusien työnteon toimintamalleja ja näihin liittyen työympäristöratkaisuja. Vuoden 2017 lopussa käynnissä oli 106 tilaratkaisuprojektia.

Valtiolle tarpeettomaksi jääneiden kiinteistöjen myynti jatkui vahvana. Toteutuneet myynnit olivat 172 milj. euroa.

Erittäin hyvin sujunut kiinteistöjen myynti mahdollistaa 135 milj. euron tuloutuksen valtiolle, mikä ylittää valtion vuoden 2018 talousarvioesityksen 50 milj. eurolla.

Kokonaistulos 157 milj. euroa ylitti tavoitteen 42 milj. eurolla. Kiinteistöjen myyntien 79 milj. euron tulos ylitti tavoitteen 30 milj. eurolla ja vuokraustoiminnan tulos 78 milj. euroa ylitti tavoitteen 12 milj. eurolla.

Hyvän tuloksen ja myös budjetoitua alhaisempien korkokulujen ansiosta olemme päättäneet panostaa entistä vahvemmin kiinteistöjen ylläpitoon ja erityisesti sisäolosuhteisiin. Vuonna 2018 osoitamme tähän työhön noin 15 milj. euroa suunniteltua enemmän.

Panostimme talousrikollisuuden torjuntaan, sisäolosuhteiden ennakoivaan toimintaan ja energiatehokkuuden hallintaan.

Olemme yksi Suomen innostavimmista työpaikoista jo toisena vuotena peräkkäin. Corporate Spirtin myöntämä kunniamaininta perustuu henkilöstötutkimuksen tuloksiin.