Siirry sisältöön

Päästöt ilmaan

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut Suomen valtion päästövähennystavoitteisiin. Senaatin ylläpitämien kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä on onnistuttu vähentämään tehostamalla energiankulutusta , kasvattamalla uusiutuvien energianlähteiden käyttöä aluelämpölaitoksissa ja parantamalla tilatehokkuutta. Senaatti-kiinteistöt ostaa ylläpitämiinsä kohteisiin sähköä Hansel Oy:lta, jonka sähkönhankinnan uusiutuvan energian osuus on 50 %.

Valtiovarainministeriö on päättänyt, että Hanselin hallinnoimassa valtion sähkönhankinnassa uusiutuvan energian osuus nostetaan 100 prosenttiin vuonna 2018. Vuonna 2018 tavoitteena on myös hankkia uusiutuvilla tuotettua kaukolämpöä ainakin Helsingin alueella.

Vuonna 2017 Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämän kiinteistökannan ominaishiilidioksidipäästöt laskivat noin 8 % edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2017 Senaatti-kiinteistöjen kokonaishiilidioksidipäästöt laskivat noin 9 % vuodesta 2016. Kokonaispäästöjen lasku on osittain seurausta kiinteistökannan pienenemisestä.

Suorat hiilidioksidipäästöt (Scope 1) sisältävät Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien aluelämpölaitosten päästöt. Epäsuorat hiilidioksidipäästöt (Scope 2) sisältävät Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämiin kohteisiin ostetun energian tuotannosta aiheutuvat päästöt. Muut epäsuorat päästöt (Scope 3) sisältävät Senaatti-kiinteistöjen pääomavuokrakohteisiin ostetun energian tuotannosta aiheutuvat päästöt, rakentamisen päästöt ja työmatkustamisen päästöt.

Lentomatkustamisen päästöt kasvoivat, autoilun päästöt laskivat

Green Office –ympäristöjärjestelmän mukaisesti seuraamme työmatkustamisesta aiheutuneita päästöjä. Henkilöstömme työhön liittyvästä lentomatkustamisesta aiheutui matkanjärjestäjämme laskennan mukaan noin 90 tonnia hiilidioksidipäästöjä, määrä on noin 9 % edellisvuotta enemmän.

Henkilöstömme henkilöautolla tekemä työhön liittyvä matkustaminen väheni työntekijöiden määrään suhteutettuna noin 3 %. Henkilöstömme työhön liittyvien ajokilometrien aiheuttamat hiilidioksidipäästöt olivat yhteensä noin 247 tonnia eli noin 700 kg henkilöä kohden. Kokonaismäärä on 7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Työsuhdeautojen CO₂ -päästöjen keskiarvo vuonna 2017 oli 125 g/km. Tämä alittaa työsuhdeautoille asettamamme CO₂ -päästörajan, joka on 150 g/km.

Kannustamme henkilöstöämme käyttämään Skype-pikaviestintäohjelmaa sekä videoneuvottelujärjestelmiä fyysisen matkustamisen sijaan.

Vastuullisuus senaattilaisen arjessa

Rakennuttajapäällikkö Marita Rovamo

Energiatehokkuutta ja ajokilometrien sijasta videokokouksia. Rakennuttajapäällikkö Marita Rovamo vastaa asiakkaidemme työympäristöratkaisusta Haapajärveltä Käsivarren Lappiin. Lisäksi hän visioi tulevaisuuden kaupunkisuunnittelua.

Lue haastattelu täältä