Vi producerar arbetsmiljöer där man inspireras, lyckas och trivs.

Senatfastigheter

Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som är underställt finansministeriet och vars uppgift är att verka som statens expert på arbetsmiljöer och lokaler. Vi erbjuder och producerar tjänster främst för statsförvaltningen.

Vi ger utrymme för framgång

Senatfastigheter erbjuder nya arbetssätt och -miljöer som hjälper aktörerna inom statsförvaltningen att arbeta smartare och därmed lyckas med sin egen kärnverksamhet.

Vi sköter om statens fastighetstillgångar på ett samhällsansvarigt sätt och skapar värde för hela samhället med vår kompetens.

Värderingar

Som anställd vid Senatfastigheter

  • arbetar jag öppet
  • når jag resultat genom samarbete
  • fungerar jag som en ansvarsfull föregångare.

Vår framtidsvision

Den finska staten är en föregångare inom nya arbetssätt och -miljöer.

Se presentationsvideon!

Ansvar är en av hörnstenarna i vår verksamhet. Därför är vi en samarbetspartner att lita på och en uppskattad arbetsgivare. Vi är 300 i Senatfastigheter och vi betjänar våra kunder vid 11 kontor runtom landet.

Senatfastigheter i siffror

 

 
byggnader
9 700
 
 
kvadratmeter
6,2
miljoner
 
fastighetstillgångar
4,4
M €
 
omsättning
622
M €, av vilket
 
 
 
Investeringar
268
M €