Siirry sisältöön

Valtion koulukotien toiminta- ja toimitilakonsepti tukee nuorten pärjäämistä yhteiskunnassa

Kuvituskuva Valtion koulukotien konseptistaValtion koulukodeissa erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret voivat asua, opiskella ja harrastaa turvallisessa ja terapeuttisessa ympäristössä. Valtion koulukoteja ovat Lagmansgården (Pedersöre), Limingan koulutuskeskus (Liminka), Sairila (Mikkeli), Sippola (Kouvola) ja Vuorela (Vihti).

Vaikuttavuuteen ja asiakaslähtöisyyteen perustuva Valtion koulukotien toiminta- ja toimitilakonseptin kehittäminen käynnistettiin Valtion koulukotien edustajien, Senaatin ja Senaatin kumppaniverkoston yhteistyönä helmikuussa 2018. Toiminnan kehittämisen strategiseksi päämääräksi tunnistettiin nuorten syrjäytymiskehityksen katkaiseminen vahvistamalla nuorten ja heidän perheidensä toimintakykyä.

Konseptin kehittäminen aloitettiin analyysivaiheella, joka toteutettiin Senaatin asiantuntijapalveluna yhteistyössä Senaatin kilpailuttaman kumppaniverkoston kanssa. Monialainen joukko vaikuttavuuden, asiakaskokemuksen, prosessienkehittämisen ja toimitilakonseptien kehittämisen asiantuntijoita perehtyi Valtion koulukotien toimintaan lukuisin laadullisin ja määrällisin tutkimusmenetelmin. Analyysin aiheina olivat muun muassa nuorten, vanhempien ja henkilöstön kokemukset sekä asiakas-, palvelu-, ja tuotantoprosessit eri koulukodeissa. Myös sidosryhmien odotuksia ja tarpeita kartoitettiin.

Osana toimintalähtöisen toimitilakonseptin kehittämistä tutustuttiin nykyisiin Valtion koulukotien oppimisympäristöihin sekä asuinosastoihin ja hallintotiloihin. Valtion koulukotien toiminnan analysoinnin ja toimitilakonseptin kehittämisen rinnalla annettiin tukea eri vaiheissa oleville, eri puolilla Suomea meneillään oleville Valtion koulukotien toimitilahankkeille.

Valtion koulukotien johtajat ja laaja-alainen asiantuntijoiden joukko kokoontuivat myös valtakunnallisen yhteistyön merkeissä pohtimaan, mitkä valinnat aikaansaavat terapeuttista ja turvallista toimintaa, sekä mahdollistavat toimintaa tukevat toimitilat. Lisäksi analysoitiin mitä vaikutuksia valinnoilla on. Analyysin pohjalta syntyi lukuisia kehittämisehdotuksia, joiden työstöä jatketaan.

Valtion koulukoteihin liittyvä työ etenee vaiheittain kohti vaikuttavien palveluiden, toimintakulttuurin ja toimitilojen määrittelyä vuoden 2019 aikana.

Takaisin Työympäristöjen kehittäminen -sivulle.