Gå till innehållet

Senatfastigheters sex gärningar för god inomhusluft

Inomhusförhållandena står i centrum för Senatfastigheters nya strategi. Arbetet för goda inomhusförhållanden inleds redan när kundernas lokallösningar planeras och fortsätter under fastigheternas hela livscykel.

kuvituskuva työympäristöstä

Artiklar om ämnet

Ge feedback