Gå till innehållet

Fastighetstjänster från en lucka

Försvarsförvaltningen får av oss heltäckande och centraliserat alla tjänster som hänför sig till dess fastigheter, såsom byggande, underhåll av fastigheter samt miljötjänster. I våra tjänster betonas miljö-, energi- och säkerhetsaspekter.

För varje förvaltningsenhet inom försvarsmakten har det i Försvarsfastigheter utsetts en fastighetschef som svarar för förvaltningsenhetens tjänsteproduktion oberoende av var förvaltningens fastigheter är belägna geografiskt.

Våra tjänster

Kasveja kasvamassa matalassa vedessä

Miljötjänster

Vi är statsförvaltningens kompetenscentrum i miljöfrågor som gäller fastigheter och användningen av dem samt i miljöbyggande.

Underhåll

Vi ansvarar för underhållet av de fastigheter som försvarsmakten förfogar över. Den lägenhetsyta som omfattas av underhållsansvaret uppgår till cirka 2,6 miljoner kvadratmeter.
Alokkaat marssivat kasarmin edessä.

Byggande och skyddsteknik

Vår enhet ansvarar för ledningen, samordningen och övervakningen av de byggprojekt som genomförs för försvarsmakten samt för experttjänsterna.
Ge feedback