Gå till innehållet

Fastighetstjänster från en lucka

Försvarsförvaltningen får av oss heltäckande och centraliserat alla tjänster som hänför sig till dess fastigheter, såsom byggande, underhåll av fastigheter samt miljötjänster. I våra tjänster betonas miljö-, energi- och säkerhetsaspekter.

För varje förvaltningsenhet inom försvarsmakten har det i Försvarsfastigheter utsetts en fastighetschef som svarar för förvaltningsenhetens tjänsteproduktion oberoende av var förvaltningens fastigheter är belägna geografiskt.

Ge feedback