Gå till innehållet

Våra experter - Senaatti

Utveckling av arbetsmiljölösning

Reetta Ripatti-Jokela Reetta Ripatti-Jokela

Reetta Ripatti-Jokela, chef för arbetsmiljöenheten

När våra kunder står inför förändringar i arbetsmiljön stöder vi dem genom hela processen. Själv fick jag för ca tjugo år sedan chansen att bland de första börja utveckla arbetsmiljön i Finland, och mina starka sidor är en övergripande bild av utvecklingen och framtida trender. Under dessa år har utvecklingen av arbetsmiljön utvidgats från lokalplanering till ett tvärvetenskapligt expertisområde. Samtidigt har man i allt högre grad börjat inse vilka strategiska möjligheter arbetsmiljöer ger för ledning av organisationer.

Läs mer om Reetta Ripatti-Jokela, chef för arbetsmiljöenheten

Riikka Manninen, expert, arbetsmiljöer

Att tänka på framtiden utgör en oskiljaktig del av mitt arbete, eftersom arbetsmiljölösningar bör fungera i tiotals år. Därför jämför vi olika alternativ, beaktar konsekvenserna av den teknologiska utvecklingen och söker efter lösningar på hur vi kan motverka klimatförändringen. Utöver kundprojekt omfattar mitt arbete intern utveckling. Jag deltar i bland annat vidareutvecklingen av Senatfastigheters Sesam i syfte att förbättra de gemensamma lokalerna.

Läs mer om Riikka Manninen, expert, arbetsmiljöer
Pertti Siekkinen Pertti Siekkinen

Pertti Siekkinen, specialist, ändringsledning

Mitt mål är att skapa framtida arbetsmiljöer där människor trivs och presterar. Jag samarbetar intensivt med våra kunders ledning och personal. De största ändringarna i utvecklingen av arbetsmiljön börjar ofta först när man flyttar till nya lokaler. Detta kräver växelverkan – dialogen är viktig. Arbetsmiljön består av flera faktorer. När lokaler ändras kan man inte nog betona behovet av nya digitala lösningar och arbetsrutiner.

Läs mer om Pertti Siekkinen, specialist, ändringsledning

Utveckling av det riksomfattande kontorsnätverket och konceptutveckling

Anne Sundqvist, specialist, riksomfattande koncept för lokaler och arbetsmiljö

Utvecklingen av arbetsmiljön fokuserar alltid på människan. I samarbete med ett multiprofessionellt partnernätverk tar jag fram kund- och funktionsinriktade koncept för statsförvaltningen som siktar på en förnyelse av kundens verksamhet och lokaler. Hörnstenarna i mitt arbete utgörs av en övergripande analys, designtänkande och utnyttjande av data. Det viktigaste är att koncepten utvecklas enligt service- eller lokalanvändarnas behov. Jag ser till att de människor som omfattas av förändringar kan delta i utvecklingen på olika sätt och att de får sin röst hörd.

Läs mer om Anne Sundqvist, specialist, riksomfattande koncept för lokaler och arbetsmiljö

Kulturmärkta byggnader

Selja Flink, byggprojektchef

Gamla hus fascinerade mig redan som barn. Därför har jag under hela min karriär som arkitekt sysslat med historiska byggnader på ett eller annat sätt. Under de senaste tio åren har jag specialiserat mig på en kombination som är relativt sällsynt i Finland, nämligen restaurering och byggande. I renoveringsprojekt vill jag behandla historiska byggnader med respekt. Tillgänglighet blev en allt viktigare fråga när jag ansvarade för slott och museer. Alla måste ha möjlighet att besöka platser som sköts med skattepengar.

Läs mer om Selja Flink, byggprojektchef

Inomhusförhållanden

Anne Korpi Anne Korpi

Anne Korpi, specialist, inomhusförhållanden

Inomhusförhållandena på arbetsplatsen är sannolikt i skick om man inte fäster uppmärksamhet vid dem. De som använder våra lokaler rapporterade dock att det var kallt på vintern, att ventilationen orsakade drag och att inomhusluften var unken. I mitt arbete utvecklar jag rutiner och åtgärder som säkerställer inomhusluftens kvalitet och inomhusförhållandena på statens arbetsplatser så att våra kunders arbetsmiljöer är trivsamma och hälsosamma. I praktiken innebär detta att jag bland annat utarbetar anvisningar, mallar och riktlinjer inklusive motiveringar.

Läs mer om Anne Korpi, specialist, inomhusförhållanden

Underhåll

Esa Halmetoja Esa Halmetoja

Esa Halmetoja, specialist, digitalisering av underhåll

Jag beskriver mig ofta som en ”tvättäkta elektriker”. Jag inledde min karriär som elinstallatör på husbyggen som 18-åring. Efter många olika arbetsgivare och flera påbyggnadsexamina är jag nu specialist hos Senatfastigheter på enheten fastighets- och underhållstjänster. Min specialbransch är digitalisering av fastigheters underhåll. Till min natur är jag utöver beslutsam även nyfiken och också i arbetslivet gör jag gärna resor till ”det okända på andra sidan”. I min nuvarande befattning finns det mycket att undersöka och prova på, men utmaningar är min passion och att lyckas lösa ett problem är min bästa belöning.

Läs mer om Esa Halmetoja, specialist, digitalisering av underhåll

Pasi Pipatti, expert på inomhusförhållanden och energifrågor

När den som använder våra lokaler är nöjd har Senatfastigheter lyckats. Mitt arbete går ut på att hålla våra byggnader i bra skick, se till att förhållandena inomhus är högklassiga och att miljökonsekvenserna minimeras. Vi har verkligen lyckats när ett av våra utvecklingsprojekt blir en ny riksomfattande operativ modell. Ett exempel på detta är uppföljningssystemet för inomhusförhållanden som vi redan infört i 80 objekt.

Läs mer om Pasi Pipatti, expert på inomhusförhållanden och energifrågor

Byggherreverksamhet

Markku Inkeroinen, byggprojektchef

Det viktigaste i mitt arbete är att de som använder utrymmena är nöjda. I byggprojekt måste man beakta tidtabellen, kostnaderna och kvaliteten, men det handlar inte endast om teknik, utan framför allt om människor – i våra kunders utrymmen ska det vara trevligt att arbeta. Som byggprojektchef leder jag Senatfastigheters spetsprojekt och samarbetar intensivt med våra kunder och vår personal i både Helsingfors och regionerna. En av mina huvudprinciper är teamwork. Vi arbetar tillsammans, och det är bra att alla har händerna i degen.

Läs mer om Markku Inkeroinen, byggprojektchef