Gå till innehållet

Arbetsmiljö- och säkerhetstjänster

Vi hjälper organisationer inom statsförvaltningen att optimera säkerheten i arbetsmiljön till en rätt nivå.

Säkerhetstjänster som del av arbetsmiljö med full service

Inom statsförvaltningen vill man allt oftare skaffa säkerhetssystem och -tjänster som del av arbetsmiljön. Vi har stärkt vårt tjänsteutbud och kan nu också erbjuda säkerhetstjänster som del av arbetsmiljön.

Vi kartlägger och analyserar säkerheten i arbetsmiljön, utvecklar och optimerar säkerhetsnivån samt utvecklar säkerhetskompetens exempelvis genom utbildning. Vi producerar säkerhetstjänster för upphandling av anordningar och system, från verkställande och underhåll till operativa tjänster och huvudanvändartjänster.

Organisationer inom statsförvaltningen får genom våra tjänster fördelar av vår sakkunskap inom arbetsmiljösäkerhet, av smidig upphandling och kostnadseffektivitet.

Ge feedback