Gå till innehållet
Strategia THL

THL:s arbetsmiljö gör gott

En välplanerad arbetsmiljö betjänar de anställda och effektiviserar både arbetet, arbetstrivseln och välbefinnandet.

Visa alla

Värdebaserade lösningar

Då lokaliteterna hos Institutet för hälsa och välfärd THL vid campusområdet på Tilkkabacken utbyggdes, var ett av tre viktiga kriterier att lokaliteterna både ifråga om lösningar och specialegenskaper ska återspegla och verkställa THL:s värdegrunder. ”Syftet med vår verksamhet är att trygga finländarna ett gott liv i ett rättvist, hållbart och förnyande välfärdssamhälle. Samma värden vill vi att syns och framträder också i våra lokaliteter och i våra dagliga sysslor”, sammanfattar THL:s tjänstedirektör Mikko Nissinen.

Nya lokaler stödjer verksamheten

I våningarna finns olika slags lokaler, där man kan träffa kollegor under fri samvaro. Njurformade elbord svarar för ergonomin. Utöver det ljusa gemensamma rummet finns det gott om avskilda rum i olika storlekar för olika syften. För varje slags arbete finns det ett rum eller ett bås, även om man i regel i den aktivitetsbaserade miljön arbetar i öppna gemensamma rum. En del av de avskilda rummen kan bokas på förhand, men i de flesta kan man gå in ifall de är lediga. Mötesrummen med glasväggar kan vid behov göras mer privata med gardiner och ljudisoleringen är av toppklass.

Se video om THL:s nya arbetsmiljö

Vid förnyelsen av lokalerna hördes användarna

Nissinen berättar att vid processen med att utveckla arbetsmiljön engagerades den egna personalen så mycket som möjligt. Experten på work-space konstaterar också att han aldrig tidigare varit med om ett motsvarande projekt där man i lika stor grad lyssnat på användarna. ”Efter förnyelsen har det varit trevligt att höra då folk säger att det är så trevligt då de får träffa och se fler människor. Och i synnerhet när berömmet kommer från en person som ärligt medgett att han fruktat övergången till aktivitetsbaserade lokaler. Nu vill han inte ens höra om en återgång till små egna kontorsrum. Sådant är härligt att höra.”

Mer intressanta referensser

Ge feedback