Gå till innehållet
Geologian tutkimuskeskuksen tilaa

Ny arbetsmiljö bidrog till ett nytt sätt att arbeta vid Geologiska forskningscentralen

Myra, Vatten, Gruva, Berg och Jord. Namnen på de nya lokalerna vid Geologiska forskningscentralen (GTK) speglar väl det arbete som bedrivs på centralen. Efter en viss tvekan i början har det kollektiva och digitala aktivitetsbaserade kontoret i Otnäs i Esbo fått mycket beröm av användarna.

Mer inspiration

Ge feedback