Siirry sisältöön

Senaatin vuosi 2020

Tämä on Senaatti-kiinteistöjen yhdistetty vuosikertomus ja vastuullisuusraportti, jossa kerromme vuoden 2020 keskeiset tekemisemme ja saavutuksemme. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme, otamme huomioon niin taloudelliset, sosiaaliset kuin ympäristöönkin liittyvät näkökohdat – rakennusten kulttuuriarvoa unohtamatta.

Tervetuloa Senaatin vuoteen 2020!

Punkkia Upinniemen kasarmissa

Investointimme olivat 436 milj. euroa

Koronapandemian vaikutukset talouteemme ja toimintaamme jäivät vähäisiksi. Investointimme ylsivät 436 milj. euroon, mikä oli 69 % liikevaihdosta. Pystyimme myös aikaistamaan tuleville vuosille suunniteltuja kunnossapitotöitä erityisesti museokohteissa, jotka jouduttiin koronan vuoksi pitämään kiinni.
Porvoon ja MML:n yhteiskäyttöisen tilan taukotila

Saimme aikaan yli 10 milj. euron säästöt

Työympäristöjen kehittäminen ja työnteon tapojen uudistuminen etenivät valtiolla. Sovimme yli 300 tilaratkaisuprojektin toteuttamisesta. Uusilla työympäristöratkaisuilla tavoitellaan myös säästöjä valtion toimitilakustannuksiin. Senaatin säästötavoitteet ovat edenneet suunniteltua nopeammin. Vuoden 2020 säästötavoite oli 7 milj. euroa ja sovitut säästöt olivat 10,4 milj. euroa.
Kolme henkilöä työskentelee pöydän ympärillä

Tilinpäätös 2020

Senaatin hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 on julkaistu PDF-dokumenttina.

Vähensimme kokonaispäästöjä 20 %

Olemme panostaneet ylläpitämiemme kiinteistöjen energiatehokkuuteen, kasvattaneet uusiutuvan energian osuutta ja parantaneet tilatehokkuutta. Aurinkosähköohjelmamme eteni ja rakensimme vuoden aikana 16 aurinkovoimalaa eri puolille Suomea. Vuodesta 2012 alkaen päästömme ovat vähentyneet kaikkiaan 78 %.

Ympäristö

Suuren muutoksen vuosi

Puolustuskiinteistöt-liikelaitos aloitti toimintansa osana Senaatti-konsernia vuoden 2021 alussa. Organisaatiomuutos oli vuoden 2020 iso ponnistus, jossa myös henkilöstö oli aktiivisesti mukana. Massiivinen muutostyö on saanut hyvää palautetta Senaatin ja Rakennuslaitoksen työntekijöiltä yhteisessä henkilöstötutkimuksessa.

Senaattilaiset
Kolme henkilöä työskentelee Senaatin turvallisuuspalvelukeskuksessa.

Vahva panostus turvallisuuteen ja varautumiseen

Toimitiloihin ja työympäristöihin liittyvien turvallisuuspalvelujen kysyntä on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Senaatin turvallisuuspalvelukeskuksen toiminta on laajentunut vauhdilla, ja tällä hetkellä pää- ja etäkäyttöpalveluiden piirissä on jo reilut sata asiakasta. Vuoden 2021 keväällä toiminta laajenee 24/7.

Turvallisuus
Give feedback