Siirry sisältöön

Valteri-koulu Ruskiksen korkealaatuinen ja energiaa säästävä valaistusratkaisu

Valteri-koulu Ruskis
Valteri-Koulu Ruskis. Kuvan Copyright © Greenled.

Valaistuksella on suuri merkitys Valteri-koulu Ruskiksessa, jossa monilla oppilaista on haasteita näönkäytössä. Turvallisuuden vuoksi koulussa tarvitaan riittävästi valoa ja kontrasteja, ja valaistuksen on oltava häikäisemätöntä, välkkymätöntä sekä muunneltavissa oppilaiden tarpeiden mukaan. Senaatti-kiinteistöt toteutti vuonna 2018 yhteistyössä Greenledin kanssa Valteri-koulu Ruskikselle uuden korkealaatuisen valaistusratkaisun, joka säästää myös energiaa.

Valteri-koulu Ruskiksen toiveena turvallinen, viihtyisä ja muunneltava valaistus

Helsingissä sijaitseva Valteri-koulu Ruskis on osa valtakunnallista, Opetushallituksen alaisuudessa toimivaa Oppimis- ja ohjauskeskus Valteria. Koulun oppilaissa on paljon lapsia ja nuoria, joilla on näkörajoitteita tai erilaisia haasteita näönkäytössä. Valaistuksella on siten erityisen suuri merkitys paitsi oppimiseen, myös koulun yleiseen turvallisuuteen.

Tarpeisiin räätälöity valaistusratkaisu­­

Valteri-koulu Ruskiksen valaistus suunniteltiin lähtökohdista, joissa otettiin huomioon lasten ja nuorten erityistarpeet valaistukselle:

  • Valoteho ja valotasot nostettiin huomattavasti aiempaa korkeammiksi.
  • Valaistuksen avulla luotiin selkeitä kontrasteja näönkäytön helpottamiseksi.
  • Valaistuksessa vältettiin suuria pistekirkkauksia.
  • Valaistuksen häikäisemättömyys ja välkkymättömyys varmistettiin.
  • Ratkaisussa hyödynnettiin älykästä valaistuksen ohjausjärjestelmää.
  • Lisäksi valaistusratkaisussa säilytettiin tarpeiden mukaan muuntuva helppo muokattavuus.
Valteri-koulu Ruskis
Koulun käytävien valaistuksessa hyödynnetään läsnäolotunnistusta, joka parantaa tiloissa liikkuvien lasten turvallisuutta nostamalla käytävän valotason korkeammaksi henkilön lähestyessä. Kuvan Copyright © Greenled.

Oli mahtavaa, että valaistussuunnittelu voitiin antaa ammattilaisten käsiin. Vaikutukset ovat selvästi nähtävissä; uusi valaistus lisää viihtyvyyttä ja turvallisuutta, mikä on todella tärkeää koulussamme. Nyt nähdään, mitä tehdään ja minkä parissa työskennellään, ja tiloissa liikkuvien lasten turvallisuus paranee. Pimeään vuodenaikaan myös jaksamme paremmin, kun valoa on riittävästi.

Helena Pekkarinen, Palveluesimies, Valteri-koulu Ruskis

Älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmä

Valteri-koulu Ruskiksen valaistusta ohjataan älykkäällä valaistuksen ohjausjärjestelmällä, jonka avulla tilojen energiatehokkuus lisääntyy. Vaikka energiansäästöt eivät olisikaan valaistusuudistuksen ensisijainen tavoite, älykkäästi ohjatun LED-teknologian myötä säästöjä syntyy aina.

Tarpeenmukaisen valaistuksen mahdollistava liiketunnistus tuo koululle paitsi energiansäästöjä ja turvallisuutta, myös elämyksellisyyttä. Uuden valaistuksen myötä koulun oppilaat kokevat päivittäin, miten kestävä kehitys näkyy koulun toiminnassa ja kuinka ympäristöstä ja energiankulutuksesta välitetään käytännössä.

Koulun valaistukseen on tehty uusia säätöjä myös asennuksen jälkeen koulun henkilökunnan toiveiden ja käytön myötä ilmenneiden tarpeiden mukaan.

Valteri-koulu Ruskiksen valaistuksen ohjausjärjestelmän raportti
Valaistuksen ohjausjärjestelmän (ENCELIUM TM) raportit kertovat, että Valteri-koulu Ruskiksen uusi valaistusratkaisu säästää kokonaisuudessaan 74,51 % energiaa verrattuna tilojen aiempaan valaistukseen.Raportit kertovat yksityiskohtaisesti, millainen osuus eri energiansäästöstrategioilla on säästöistä. Valaistuksen tehtäväkohtainen ohjaus (Task tuning, TT) säästää 45,25 % energiaa, aikaohjaus (Time scheduling, TS) 16,03 % energiaa ja läsnäolotunnistus (Occupancy control, OCS) 13,23 % energiaa.

Valaistus koulunkäynnin tukena

Valaistus uusittiin Valteri-koulu Ruskiksen käytävä- ja aulatiloihin viidessä eri kerroksessa. Yhteistyötä on jatkettu toteuttamalla valaistus myös yhteen luokkahuoneeseen, jotta valaistusta voidaan säätää opetustilanteiden ja lasten yksilöllisten tarpeiden mukaan. Koulun henkilökunnan toiveena on laajentaa valaistusuudistus kaikkiin koulun luokkahuoneisiin ja tiloihin.

Oppimisympäristöllä on suuri merkitys, kun harjoitellaan arjen taitoja. Luokkahuoneen käyttäjät ovat olleet todella iloisia uudesta valaistuksesta, jota voidaan säätää oppilaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Esimerkiksi terapiatilanteissa voimme säätää valaistuksen himmeämmälle. Kun taas opetellaan lukemaan ja täytyy nähdä tarkasti, säädetään valot kirkkaammiksi.

Helena Pekkarinen, Palveluesimies, Ruskis

Uuden valaistusratkaisun hyödyt:

  • Parantaa Valteri-koulu Ruskiksen viihtyvyyttä ja turvallisuutta sekä tukee oppimista.
  • Säästää 75 % energiaa verrattuna koulun aiempaan valaistukseen.
  • Muuntuu tilakohtaisesti tarpeiden mukaan.
  • Vapauttaa Senaatin ja Valteri-koulu Ruskiksen resurssit valaistuksen ylläpidosta.

Senaatin sopimusmalli sitouttaa laatuun ja virheettömyyteen

Valteri-koulu Ruskiksen valaistuksessa hyödynnetään Senaatti-kiinteistöissä kehitettyä talotekniikkapalvelun sopimusmallia, jossa palvelupaketti sisältää valaisimien asennuksen ohella jatkuvan valaistuksen valvonnan ja ylläpidon.

Sopimusmalli sitouttaa molemmat osapuolet laadukkaaseen lopputulokseen ja kokonaisen palvelun tuottamiseen. Sopimusmalliin sidottu etäseuranta ja palvelumalli vapauttavat Senaatin ja Valteri-koulu Ruskiksen resurssit valaistuksen ylläpidosta, takaavat virheettömän ja korkealaatuisen palvelun ja varmistavat luvatut energiasäästöt.

Takaisin Energia ja vesi -sivulle