Siirry sisältöön

Päivitetty poliisitalokonsepti auttaa toiminnan kehittämisessä ja tilaratkaisujen määrittelyssä

Kaksi poliisia Turun poliisitalon edustallaPoliisitalokonseptin päivitys käynnistettiin elokuussa 2018 Poliisihallituksen ja Senaatin yhteistyönä. Valtakunnallisesti kaikista poliisilaitoksista ja Poliisihallituksesta koottu asiantuntijajoukko yhdessä Senaatin ja sen kumppaneiden asiantuntijoiden kanssa tunnisti poliisitalokonseptin toiminnot ja tilat, joihin kohdistui päivitys- ja kehitystarpeita. Senaatin asiantuntijapalveluna toteutettu laaja-alainen ja vaikuttavuuteen tähtäävä työ valmistuu toukokuussa 2019. Työ pohjautui vuonna 2011 valmistuneeseen Poliisitalokonseptiin.

Poliisitalokonseptin tarkoituksena on yhtenäistää poliisitalojen suunnittelua ja edistää parhaiden käytäntöjen toteutumista kaikissa poliisitalohankkeissa. Konsepti ohjaa sekä Poliisihallinnon uusien toimipisteiden suunnittelua että vanhojen toimipisteiden korjausta ja kehittämistä. Konseptia täydentävät tilojen toimintokortit, tilaluettelo, hankkeissa käytettävä vastuurajataulukko sekä konseptin turvallisuusmääritykset.

Konseptin päivitystä ohjanneet keskeiset kehitystavoitteet olivat muuttuviin toiminnan tarpeisiin vastaaminen, tilakustannusten sekä kokonaiskustannusten kasvun hillintä, ratkaisujen modernisointi, muuntojoustavuuden lisääminen, organisaatioturvallisuus ja henkilökunnan käyttökokemus.

Osana poliisitalokonseptin päivitystä pilotoitiin myös erilaisia menetelmiä, kuten tilastoanalyysit sekä toimintojen ja prosessien tarkempi kuvaaminen ja simulointi. Syväsukellukseksi ydintoimintaan kutsuttu kehitysprojekti palveli valvonta- ja hälytyssektorin toimintojen ja tilojen määrittelyä luomalla uutta ja syvällistä tietoa toiminnan kehittämiseen ja tilaratkaisujen määrittelyyn. Kehitysprojektin myötä saatiin uutta ymmärrystä muun muassa valvonta- ja hälytyskäytössä olevien ajoneuvojen paikoitustilojen ja varastojen mitoitukseen sekä ominaisuuksien määrittelyyn.

Konseptin päivitystyössä tunnistettiin myös mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen, työprosessien sujuvoittamiseen ja suorituskyvyn parantamiseen. Uusien menetelmien käyttäminen poliisitaloissa tapahtuvan työn ymmärtämiseksi tuotti ilmeisiä hyötyjä.

Vuoden 2019 aikana poliisitalokonsepti julkistetaan sekä siihen liittyen tarjotaan koulutuksia ja konseptin toimeenpanon tukea. Lisäksi toteutetaan uusi kehitysprojekti.

Takaisin Työympäristöjen kehittäminen -sivulle.