Gå till innehållet

Kontakt

Här finner du våra kontaktuppgifter och lokaler.

Försvarsfastigheter

Isoympyräkatu 10, PB 1, 49400 Fredrikshamn
(i navigatorer leder adressen Jääkärinkatu 4 bättre fram)

Registratorskontoret: kirjaamo@puolustuskiinteistot.fi
Tel. +358 294 831 630 (kl. 9 - 15.15)
Begäran om material och förfrågningar

Riksomfattande växel +358 294 830 000

FO-nummer 3169414-8

Våra e-postadresser har formen fornamn.efternamn@puolustuskiinteistot.fi

Tjänsteproduktion, operativ direktör Ari-Pekka Laxén +358 294 832 000

Våra lokaler

Kommunikation

Hela koncernens kommunikation sköts centraliserat av Senatfastigheters marknadsförings- och kommunikationsenhet.

Kontakta oss, vi hjälper dig gärna.

Marknads- och kommunikationsdirektör Sanna Jääskeläinen +358 40 830 8104

Kommunikationschef Outi Tarkka +358 40 579 4779

Kommunikationens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@senaatti.fi

Ge feedback