Gå till innehållet
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva.

Huset som lär: Valteri center för lärande och kompetens

Varje vrå i verksamhetsstället har planerats för elevernas specialbehov och lärande. Extra bonus är bra inomhusluft, energisnålhet och optimal rumsdisponering.

Visa alla
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva.

Nybygge förmånligare än reparation

Vid verksamhetsstället Onerva vid Valteri center för lärande och kompetens inledde i början av 2016 sina studier 130 elever som får särskilt stöd och tio elever som får stödperioder samt 220 anställda. I Jyväskylä fanns tidigare två separata läroinrättningar, som båda hade problem med inomhusluften. ”Att reparera två gamla skolor hade blivit så dyrt att vi i stället beslutade uppföra en nybyggnad”, säger Jouni Viri, byggprojektchef vid Senatfastigheter. Viri berättar att utmaningen var att fastighetens hyra inte fick stiga. Lösningen var att optimera lokalerna och en ny inlärningsmiljö. Budgeten på 29 miljoner och en totalyta på 13 000 m2 gav också rum för en simbassäng.

Enkelt att gestalta

Markerade linjer och ljudsignaler som gör det lättare för synskadade att hitta i huset är endast ett exempel på en ny – kanske rentav unik – inlärningsmiljö. Onerva har inga traditionella klassrum. Lärandet sker i ”parker”, som är gemensamma rum för alla. Sådana är exempelvis korridoren, det öppna auditoriet och matsalen. Lärandet kan också äga rum i ”källor”, som är mindre platser och avsedda för lärande i team, såsom trapphuset eller bollhavet.

Avancerat samarbete

Att anpassa arkitektur och byggnadsmaterial för lärande, effektiv användning av rum och energi samt för trivsel är inte kanske den lättaste uppgiften. Hur löste de ekvationen? ”Vi ville ha en trygg inlärnings- och arbetsmiljö. Dessutom deltog eleverna, barnens föräldrar och personalen från första början i projektplaneringen tillsammans med Senatfastigheter. Och naturligtvis kan vi som experter i branschen utnyttja de senaste forskningsresultaten. Senatfastigheter har lyssnat på våra önskemål och sedan sökt specialkompetens inom olika branscher”, förklarar inlärningschef Tuulia Ikkelä-Koski.

Se inslag från Senaatti-areena

Mer intressanta referensser

Ge feedback