Siirry sisältöön

Taloudelliset tavoitteet ja tulokset

  • Kokonaistulos oli 114 milj. euroa, mikä ylitti budjettitavoitteen 41 milj. eurolla. Keskeisin syy tulosylitykseen oli onnistunut kiinteistömyynti.
  • Vuokrauksen tulos 67 milj. euroa ylitti tavoitteen 16 milj. eurolla, mikä johtui budjetoitua pienempinä toteutuneista kiinteistökuluista.
  • Kiinteistömyynnin tulos oli 47 milj. euroa ja tavoite oli 22 milj. euroa. Kiinteistöjen toteutunut myynti oli 107 milj. euroa.
  • Senaatti saavutti haasteellisen 100 milj. euron toimitilakustannusten vuosisäästötavoitteen kuudessa vuodessa, mikä oli kaksi vuotta tavoitetta nopeammin.

Vuokrauksen tulos oli 67,4 (42,3) milj. euroa, ja se ylitti budjetin 16,3 milj. eurolla. Keskeisin syy oli budjetoitua pienempinä toteutuneet kiinteistökulut. Lisäksi vuokrauksen liikevaihdon hienoinen kasvu näkyy tuloksen kasvussa. Vuoden 2018 heikompi tulos 42,3 milj euroa johtui 24 milj. euron pakollisesta kuluvarauksesta suljettujen alueiden rakennusten purkukuluihin.

Vuokrauksen liikevaihto kasvoi hieman ja oli 646,6 (638,5) milj. euroa. Se ylitti budjettitavoitteen 15,8 milj. eurolla. Tämä johtui pääosin edelleenvuokrauksen kasvusta, kun aikaisemmin virastojen ja laitosten yksityisiltä markkinoilta vuokraamat tilat ovat siirtyneet Senaatille edelleen vuokrattaviksi.

Palvelujen myynti kasvoi edellisvuodesta ja oli 20,1 (17,3) milj. euroa. Palvelujen myynnin kasvusta noin puolet tulee puhtauspalveluista ja toinen puoli aula- ja vartiointipalveluista.

Kiinteistöjä ja kiinteistöyhtiöitä myytiin 107,1 milj. eurolla. Tavoitteeksi oli asetettu 100 milj. euroa. Senaatin kiinteistömyynti ja -kehittämistoiminta on ollut tuloksellista useampana vuonna, mikä näkyy myynnin tuloksessa. Lisäksi markkinatilanne on edesauttanut hyvään myynnin tulokseen.

Lue tarkemmin kiinteistöjen myynneistä.

Tuloutus valtiolle myynneistä

Senaatti tulouttaa vuosittain omistajalleen eli valtiolle voiton tuloutuksen, joka koostuu pääosin kiinteistöjen myynneistä saaduista tuloista.  Senaatti maksoi kertomusvuonna tuloutusta valtiolle 35 (135) milj. euroa. Vuoden 2019 tuloksesta Senaatti tulouttaa 35 milj. euroa kesäkuussa 2020.

Sijoitetun pääoman tuotto ja omavaraisuusaste

Senaatin koko toiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 3,1 (2,0) %. Vuokrauksen sijoitetun pääoman tuotto oli 2,1 (1,5) % ja vuokrauksen valtioasiakkaiden oman pääoman tuotto oli 2,0 %. Valtioasiakkaiden keskimääräinen oman pääoman tuotto neljältä viime vuodelta oli 1,6 %, kun valtion vuokrajärjestelmässä asetettu tavoite kyseiselle ajanjaksolle oli 1,5 %.

Omavaraisuusaste on pysynyt erinomaisena ja oli 66 (64) %.  Nettovelkaantumisaste oli 45 (49) %.

         *Valtioasiakkaiden vuokraustoiminnan oman pääoman tuotto oli 2,0 %.

Korolliset velat (valtio- ja rahoituslainat) olivat vuoden lopussa 1 425,8 (1 512,6) milj. euroa. Lainoista valtion lainaa oli 1 191,9 (1 213,9) milj. euroa ja rahoituslaitoksilta 233,9 (298,6) milj. euroa.

Toimitilasäästöt kaksi vuotta etuajassa

Senaatin tavoitteena on tuottaa asiakkailleen tarjoamansa palvelut ja työympäristöratkaisut kustannustehokkaasti valtion kokonaisetu huomioiden. Strategisena tavoitteena oli saavuttaa valtiolle 100 miljoonan euron vuosittaiset säästöt toimitilakustannuksissa kahdeksassa vuodessa vuoteen 2022 mennessä. Säästöt toteutetaan uusilla työympäristöratkaisuilla ja valtiolle tarpeettomien kiinteistöjen myynneillä.

Toteutimme 100 milj. euron valtion toimitilakustannusten vuosisäästötavoitteen kuudessa vuodessa, mikä on kaksi vuotta tavoitetta nopeammin.

Kumulatiivisesti säästöjä on toteutunut jo lähes 300 miljoonaa euroa.

Lue lisää Työympäristöjen kehittäminen -osiosta.