Siirry sisältöön

Liiketoiminta ja palvelut

Senaatti-kiinteistöt on valtion sisäisen palveluyksikkö, joka tarjoaa ja tuottaa palveluita ensisijaisesti valtionhallinnolle.

Senaatin liiketoiminta perustuu työympäristöjen ja kiinteistövarallisuuden kehittämiseen, toimitilojen vuokraukseen sekä toimitiloihin liittyvien palvelujen tarjoamiseen asiakkaille. Vastaamme myös keskitetysti valtion kiinteistöjen myynneistä.

Palvelutarjonta on kattava aina toimitilojen vuokrauksesta, ylläpidosta ja investoinneista asiakkaan johdolle suunnattuihin strategisen tason asiantuntijapalveluihin. Periaatteena on, että asiakkaat voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa ja Senaatin vastuulla ovat keskitetysti valtion toimitiloihin liittyvät asiat.

Senaatti toimii tiiviissä yhteistyössä toimittajaverkostonsa kanssa. Toiminnan tuloksilla on vaikutusta laajasti eri sidosryhmille.

Kattavat palvelut valtionhallinnolle

Senaatilta asiakas saa toimitilat ja niihin liittyvän osaamisen ja palvelut keskitetysti yhdestä paikasta.

Autamme valtionhallinnon organisaatioita uudistamaan työnteon tapojaan ja toteutamme toimivia, turvallisia sekä työntekoa tukevia työympäristöjä.

Työympäristö käsittää fyysisen tilan lisäksi myös virtuaalisen ja sosiaalisen työympäristön. Senaatti-kiinteistöjen palvelut kattavat nämä kaikki kolme osa-aluetta.

Tehostamme kanssasi tilankäyttöä ja optimoimme toimitilakustannuksia.

Suunnittelemme ja toteutamme monitilaympäristöjä ja erityistiloja. Tarvittaessa toimitamme myös niihin liittyvät kalusteet sekä toimitila- ja turvallisuuspalvelut valmiiksi kilpailutettuna.

Autamme sitouttamaan, innostamaan ja valmentamaan organisaation muutokseen.

Tarjoamme työympäristö­turvallisuuden konsultointia ja tuotamme laajenevassa määrin turvallisuus­palveluja.

Mittaamme organisaation tietotyön suorituskykyä, jotta saamme tarkan tilannekuvan työskentelyn käytännöistä ja osaamme kehittää oikeita asioita.

Autamme virtuaalisten työympäristöjen ja työkalujen suunnittelussa, käyttöönotossa ja kouluttamisessa.

Työympäristö- ja toimitilajohtamisen tuki

Tehostamme kanssasi tilankäyttöä ja optimoimme toimitilakustannuksia.

Työympäristöt ja toimitila-palvelut

Suunnittelemme ja toteutamme monitilaympäristöjä ja erityistiloja. Tarvittaessa toimitamme myös niihin liittyvät kalusteet sekä toimitila- ja turvallisuuspalvelut valmiiksi kilpailutettuna.

Työympäristönturvallisuus-palvelut määrin turvallisuuspalveluja.

Tarjoamme työympäristöturvallisuuden konsultointia ja tuotamme laajenevassa määrin turvallisuuspalveluja.

Digitaalisen työnteon valmiuksien kehittäminen

Autamme virtuaalisten työympäristöjen ja työkalujen suunnittelussa, käyttöönotossa ja kouluttamisessa.

Työnteon tapojen ja suorituskyvyn kehittäminen

Mittaamme organisaation tietotyön suorituskykyä, jotta saamme tarkan tilannekuvan työskentelyn käytännöistä ja osaamme kehittää oikeita asioita.

Muutos-johtamisen tuki ja valmennukset

Autamme sitouttamaan, innostamaan ja valmentamaan organisaation muutokseen.

Fyysiset ympäristöt – tehokkaat ja tuottavat työympäristöt

  • Toimistot
  • Kampukset
  • Erityistilat
  • Hupit ja yhteiskäyttöiset tilat
  • Fyysisiin tiloihin liittyvät toimitilapalvelut kuten puhtauspalvelut, turvallisuuspalvelut, toimistopalvelut sekä kokous- ja ravintolapalvelut

Virtuaaliset ympäristöt

  • Yhteistyössä Valtorin kanssa

Asiantuntijapalvelut – mukana muutoksessa

  • Työympäristö- ja toimitilajohtamisen tuki
  • Työnteon tapojen ja suorituskyvyn kehittäminen
  • Muutosjohtamisen tuki ja valmennukset
  • Turvallisuuskonsultointi

Autamme asiakastamme onnistumaan tuottamalla organisaation ydintoimintaa tukevan työympäristön. Lisäksi autamme nykyaikaisten työnteon tapojen omaksumisessa. Tavoitteena on, että muutosprosessi on sujuva, työn suorituskyky paranee, toimintakulttuuri kehittyy ja organisaation asiakkaan kokemus paranee.