Siirry sisältöön

Luonnon monimuotoisuus

Suomen valtion luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on lisäksi yksi keskeinen tavoite valtion kiinteistöstrategiassa. Senaatti huolehtii osaltaan Suomen luonnon monimuotoisuuden säilymisestä hallinnoimissaan ihmisten luomissa ympäristöissä sekä luonnonsuojelualueilla.

110 luontoselvitystä vuosina 2017-2019

Tavoitteemme oli laatia kaikkiaan 80 luontoselvitystä luonnonsuojelun kannalta erityisen merkittävästä kohteesta vuosina 2017 – 2020. Tavoite saavutettiin vuonna 2019. Yhteensä luontoselvityksiä on toteutettu jo 110 kappaletta.

Case: Luontoselvitys auttaa suojelemaan luonnon monimuotoisuutta kehityskohteissamme
Suomessa pyritään pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. Olemme kehittäneet kiinteistö- ja rakennustoimialan ensimmäisen systemaattisen luontoselvitysmallin, jossa etsitään uhanalaisia sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä kasveja ja luontotyyppikohteita.

Lähdimme mukaan, kun Helsingin Hylkysaaressa tehtiin luontoselvitystä elokuussa 2019. Biologi Elina Manninen löysi Korkeasaaren kupeesta muun muassa elämää kuhisevia lahopuita, puutarhakarkulaisia ja muinaistulokkaita. Vuonna 2019 teetettiin 65 luontoselvitystä, joista 50 tehtiin Senaatin asema-alueiden kohteisiin. Vuoden aikana kartoitettiin kaikki Senaatin asema-alueen omistamat maa-alueet. Luontoselvitykset on toteuttanut neljä Senaatin luontoselvityskumppania.

Luontoselvitys paljastaa uniikin Hylkysaaren aarteet

Palkittu toimintamalli luontoselvitysten laatimiseksi

Senaatin laatima toimintamalli päivitettiin vuonna 2019, ja se on kaikkien kiinnostuneiden vapaasti hyödynnettävissä kotisivuillamme. Senaatin yhdenmukaisella toimintamallilla ja luoduilla luontoarvio- ja -selvitysmalleilla tavoittelemme luonnon monimuotoisuuden kannalta kriittisten tekijöiden tunnistamista systemaattisesti ja laadukkaasti. Lisäksi selvityksien avulla voidaan hyödyntää helposti käytäntöön vietäviä kiinteistönhoito- ja suunnitteluohjeita.

Senaatti-kiinteistöt on luonut systemaattisen toimintamallin luonnon monimuotoisuuden säilymisen edistämiseksi niissä kiinteistöissä, joissa monimuotoisuudella on tunnistettu olevan suuri merkitys.

Senaatin toimintamallissa luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, suojelu ja edistäminen on rinnastettu rakennussuojeluun.

Tavoitteet luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Luontoselvitysten teettämistä jatketaan, ja tavoitteenamme on vuoden 2020 aikana toteuttaa 13 eri laajuista selvitystä. Lisäksi osalle aikaisempien vuosien selvityksille teetetään kattavampia lisäselvityksiä tarpeen mukaan.

Jo tehtyjen selvityksien löydökset lisätään kiinteistökohtaisiin huoltokirjoihin, jolloin tulokset voidaan huomioida kattavasti kiinteistöjen hoidossa ja rakennusten kunnossapidossa. Hyödynnämme selvitysten tuloksia tämän lisäksi uudisrakennus- ja korjaushankkeissa sekä kiinteistön kehityksessä.

Kaikki tehdyt luontoselvitykset julkaistaan Senaatin verkkosivuilla ja selvityksissä esille tulleet lajihavainnot lisätään osaksi Suomen lajitietokeskuksen tietokantaa. Nelivuotisen projektin päätyttyä luontoselvityksiä tullaan laatimaan tarvittaessa.

Senaatin luonnonsuojelualueet

Hallinnassamme on useita kymmeniä maa-alueita, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla sekä Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla alueilla. Yhteensä Senaatin maa-alueita sijaitsee Natura-alueilla 893 hehtaaria sekä muilla suojelualueilla 86 hehtaaria.

Kaksi suurinta kiinteistökokonaisuutta, Satakunnan vankila ja Niinisalon varuskunta-alue muodostavat yhteensä yli 80 %  Senaatin hallinnoimista Natura 2000 -alueista. Lisäksi Senaatti hallinnoi useita kymmeniä pieniä Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita muilla varuskunta- ja vankila-alueilla sekä esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen tutkimusalueilla.

Suojeluperusteiden selitteet

Luonnonsuojelualueet

  • ERA = Erityisesti suojeltavan lajin suojelualue
  • LTA = Luontotyypin suojelualue
  • YSA = Yksityismaiden luonnonsuojelualue

Natura-alueet

  • SPA = Special Protection Area, lintudirektiivin perusteella suojeltava alue
  • SAC = Special Areas of Conservation, erityisen suojelutoiminnan alueet