Siirry sisältöön

Toimitilojen yhteiskäyttöisyys eteni vuonna 2019

Verohallinto ja Maanmittauslaitos ovat lähteneet rohkeasti uudistamaan työympäristöjään ja muuttavat syksyllä 2020 aidosti yhteisiin toimitiloihin Porvoossa. Yhteiskäyttöisyys on toimistotilojen seuraava evoluutio, jota Senaatti on lähtenyt aktiivisesti edistämään yhteistyössä asiakkaidensa kanssa.

”Verolla on nähty selvänä kehityskaarena, että tämänkaltainen virastojen välinen yhteistyö tulee vääjäämättä valtiolla lisääntymään ja haluamme olla alusta asti mukana kehittämässä tätä kokonaisuutta”.

Olli Aalto,
toimitilapäällikkö, Verohallinto

Avainluvut

M€ 2019 2018 Muutos-%
Taloudellinen vastuu
Liikevaihto *) 647 638 1,3
Liiketoiminnan muut tuotot *) 67 50 35.7
Tulos 114 64 79.3
– Tulos -% liikevaihdosta 17.7 10,0
Tase 4 493 4 481 0,3
Lainat 1 426 1 526 -6.5
Investoinnit 309 240 28.6
Investointien osuus liikevaihdosta, % 48.0 38,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3.1 2,0
Oman pääoman tuotto, % 3.9 2,2
Omavaraisuusaste, % 65.7 64,0
Nettovelkaantumisaste, % 45.3 49,0
Vuokrattava pinta-ala, 1000 m2 5 728 5 889 -2,7
Kiinteistöomaisuuden vajaakäyttöaste, % 4.7 5,9
Keskimääräinen neliövuokra, e/m2/kk *) 15.07 14,43 4,4

*) Toimitilavuokrasopimukset, kokonaisvuokrakohteet. Neliövuokratieto on ko. vuoden kuukausien keskiarvo.

Sosiaalinen vastuu
Mittarit 2019 2018 Muutos-%
Henkilöstön lkm 31.12. 405 353 14.7
Henkilöstön keski-ikä 46.2 46,7
Asiakastyytyväisyys, % vastaajista melko tai erittäin tyytyväisiä 74 62
Ympäristövastuu
Mittarit 2019 2018 Muutos-%
Sähkön ominaiskulutus (kWh/brm²) 84 86 -2.6
Lämmön ominaiskulutus (kWh/brm²), normitettu 119 118 1,1
Veden ominaiskulutus (l/brm²) 321 333 -3.5
Ylläpidettyjen kiinteistöjen ominaishiilidioksidipäästöt kgCO₂/brm² 15 18 -19,3