Siirry sisältöön

Talousrikollisuuden torjunta

Senaatti-kiinteistöt on laatinut talousrikollisuuden torjuntaan erillisen toimenpideohjelman, jossa asetetaan toimittajille vaatimuksia toimintatavoista.  Senaatin ohjeet kattavat rakennus- ja kunnossapitohankkeet sekä palveluhankinnat ja ylläpidon.

Panostukset talousrikollisuuden torjuntaan ovat jatkuneet vuonna 2019 yhteistyössä viranomaisten kanssa.  Toimintavuoden aikana Senaatti teki talousrikollisuuden tarkastukset kaikkiaan 11 kohteeseen.

Tarkastusten perusteella voidaan todeta, että urakoitsijoiden toimiminen Senaatin talousrikollisuuden sopimusehtojen mukaan on pysynyt hyvällä tasolla. Tarkastetuista työmaista suurin osa selvisi ilman huomautuksin.

Vakiintuneet toimintamallit talousrikollisuuden estämiseksi

Merkittävänä kiinteistö- ja rakennusalan toimijana ja vaikuttajana Senaatti haluaa olla edelläkävijä myös talousrikollisuuden torjunnassa. Taloudellisten näkökulmien lisäksi kyse on laatuun ja turvallisuuteen sekä eettisyyteen liittyvistä vastuista.

Senaatti edellyttää urakoitsijoilta liittymistä tilaajavastuu.fi-palveluun. Vaadimme tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta urakoitsijoilta sekä muun muassa lakisääteistä tiukemmat pätevyydet (RALA-pätevyyden tai vastaavan). Senaatti rajoittaa urakoiden ketjuttamista ja mikäli tätä rikotaan, seurauksena on sopimussakko. Työmailla edellytetään sähköistä kulunvalvontaa.

Myös ympäristöasiat mukana tarkastuksissa

Vuoden 2020 tavoitteena on tehdä 30 tarkastusta, joista 10 on työmaatarkastuksia ja 20 ylläpitopuolen tarkastusta. Tarkastusten tavoitteena on, ettei huomautettavaa tai rikkomuksia esiinny.

Turvallisuussopimuksen mukainen toiminta tarkastetaan viidessä kohteessa ja ympäristöasiat kahdessa kohteessa. Ympäristöasioista käydään läpi mahdollinen urakkaohjelman mukainen ympäristösuunnitelma, tarkastetaan lainsäädännön edellyttämä kemikaaliluettelo ja sen ajantasaisuus, rakennus- ja purkujätteen siirtoasiakirjat, jätteiden lajittelu sekä energiankulutuksen mittarointi.