Siirry sisältöön

Henkilöstö

  • 405 työntekijää
  • Keski-ikä on 46,2 vuotta
  • Miehiä on 54 % ja naisia 46 %
  • 72 %:lla on korkeakoulututkinto
  • 97 % on vakituisessa työsuhteessa
  • Kokonaisvaltaista sitoutumista mittaava People Power -indeksi 71,5 (tyydyttävä+)

Senaattilaisten toimintaa ohjaavat arvot

Senaattilaisena minä

Toimin avoimesti.

Luottamus meitä kohtaan syntyy avoimuudesta. Avoimuus merkitsee hyvää kommunikointia, läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta.

Saavutan tuloksia yhteistyöllä.

Uskomme yhteistyöhön ja kuunteluun. Olemalla lähellä asiakasta löydämme parhaat ja kokonaisedullisimmat ratkaisut tämän tarpeisiin, valtion kokonaisedun huomioiden.

Olen vastuullinen suunnannäyttäjä.

Tavoitteenamme on, että Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö tunnetaan asiakassuuntautuneina, osaamisestaan huolehtivina, luotettavina kumppaneina, joiden työskentelyä leimaa oma-aloitteisuus, vastuullisuus ja tuloksellisuus.